Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ναός του Αγίου Νικήτα στο εγκαταλειμμένο χωριό «Λιτσοτέρι» Νεστορίου. Εορτάζει την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013.

  
Ο μεγαλομάρτυρας άγιος Νικήτας.
Εορτάζει στις 15 Σεπτεμβρίου.
   Πλησίον του χωριού Νέα Κοτύλη Καστοριάς, και σε απόσταση 500 μ. περίπου από τον δημόσιο δρόμο Νεστορίου – Επταχωρίου, υπάρχουν τα ερείπια ενός παλαιού χωριού που ονομαζόταν «Λιτσοτέρι». Απ’ το χωριό αυτό σώζεται σήμερα η εκκλησία του, που είναι αφιερωμένη στον μεγαλομάρτυρα άγιο Νικήτα, ο οποίος εορτάζει κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου.
   Πριν μερικά χρόνια, αρκετοί ευσεβείς κάτοικοι του γνωστού χωριού «Νικήτη» Χαλκιδικής, που έχουν ως πολιούχο τους τον άγιο Νικήτα, πληροφορήθηκαν την ύπαρξη τής εκκλησίας του Αγίου Νικήτα στο Λιτσοτέρι, την επισκέφθηκαν ομαδικά και τέλεσαν Θεία Λειτουργία σ’ αυτήν. Τότε μάλιστα προέβησαν και σε μία άτυπη αδελφοποίηση (!) του χωριού τους (: της Νικήτης Χαλκιδικής) με το χωριό τής Νέας Κοτύλης, στο οποίο υπάγεται σήμερα η περιοχή Λιτσοτερίου και ο αναφερόμενος ναός του Αγίου Νικήτα.
   Αύριο Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013, εορτή του αγίου Νικήτα, ο σεβαστός ιερέας της Νέας Κοτύλης θα τελέσει Θεία λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ναό του Λιτσοτερίου, την οποίαν θα παρακολουθήσουν πολλοί κάτοικοι της Κοτύλης και του γειτονικού της Νεστορίου Καστοριάς.
   Ακολούθως παρουσιάζεται ο θαυμαστός βίος του αγίου Νικήτα, όπως είναι καταγραμμένος στον Μέγα Συναξαριστή:

 Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Γότθος
    Ἦταν ἀπὸ τὸ ἔθνος τῶν Γότθων, ποὺ εἶχαν ἐγκατασταθεῖ πέραν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ, στὰ χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου. Ἀπὸ παιδὶ ὁ Νικήτας διδάχθηκε τὴν ἁγία πίστη ἀπὸ τὸ Γότθο ἐπίσκοπο Θεόφιλο, ὁ ὁποῖος συχνὰ ὑπενθύμιζε στὸ Νικήτα τὰ λόγια του Ἀπ. Παύλου: ‘Μένε ἐν οἲς ἔμαθες... ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενα σὲ σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Δηλαδή, μένε ἀκλόνητος σ’ ἐκεῖνα ποὺ ἔμαθες. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ γνωρίζεις τὶς Ἅγιες Γραφές, ποὺ μποροῦν νὰ σοῦ μεταδώσουν τὴν ἀληθινὴ σοφία, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία διὰ μέσου τῆς πίστεως στὸν Ἰησοῦ Χριστό.
Ρωσική εικόνα του αγίου Νικήτα
με μικρογραφίες των μαρτυρίων του.
   Καὶ ἔτσι ἔγινε. Ὅταν ὁ ἡγεμόνας Ἀθανάριχος συνέλαβε τὸ Νικήτα καὶ τὸν ἀπείλησε γιὰ νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, αὐτὸς ἔμεινε ἀμετακίνητος σ’ αὐτὰ ποὺ ἔμαθε ἀπὸ παιδί. Ὁμολόγησε μὲ θάρρος τὸν Χριστὸ μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα, ὁ ὁποῖος ὅταν τὸν ἄκουσε ἐξαγριώθηκε πολύ. Διέταξε ἀμέσως καὶ τοῦ ἔσπασαν τὰ κόκαλα μὲ τὸν πιὸ φρικτὸ τρόπο. Ἄλλα τὸ μίσος τῶν Βαρβάρων ἦταν τόσο, ὥστε μετὰ τὸν ἔριξαν στὴ φωτιά, ὅπου βρῆκε τὸ θάνατο. Ἡ φωτιά, ὅμως, μὲ τὴ θεία θέληση σεβάστηκε τὸ λείψανό του. Τὸ πῆρε κάποιος εὐσεβὴς χριστιανὸς καὶ τὸ διαφύλαξε σὲ θήκη.
   Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
   Νίκην ἔστησας, κατὰ τῆς πλάνης, νίκης εἴληφας, ἄφθαρτον γέρας, ἐπαξίως Νικήτα φερώνυμε· σὺ γὰρ νικήσας ἐχθρῶν τὴν παράταξιν, διὰ πυρὸς τὸν ἀγώνα ἐτέλεσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
   Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
   Νικητὴς γενόμενος ἐν τοῖς ἀγῶσι, νικητὰς ἀνάδειξον, κατὰ παθῶν φθοροποιῶν, τοὺς εὐλαβῶς ἐκβοῶντάς σοι· χαίροις Νικήτα, Μαρτύρων ὡράϊσμα.
   Μεγαλυνάριον.
   Πῦρ τὸ ζωηφόρον ἔνδον λαβών, ἔφλεξας ὡς ἄνθραξ, ἀγνωσίας ὕλην σαθράν, καὶ ὡλοκαυτώθης, οἷα τερπνὴ θυσία, Νικήτα Ἀθλοφόρε, τῷ σὲ δοξάσαντι.


Ο ναός του Αγίου Νικήτα στο χωριό Λιτσοτέρι.

Το όμορφο χωριό Νέα Κοτύλη Καστοριάς,
που έχει ναό αφιερωμένο στον άγιο Νικήτα
(ο ναός του Λιτσοτερίου).
Η παραθαλάσσια Νικήτη Χαλκιδικής, που έλαβε
το όνομά της από τον πολιούχο της άγιο Νικήτα.


Το ηρωικό Άνω Νεστόριο Καστοριάς.


Το σεπτό Στρατιωτικό Νεκροταφείο Νεστορίου,
όπου είναι θαμμένοι χιλιάδες γενναίοι στρατιώτες μας,
που έπεσαν στον Γράμμο υπέρ της Ελευθερίας μας.
Αιωνία η μνήμη των παλικαριών.

Το δωρικό  Ηρώο με την εύγλωττη επιγραφή
στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Νεστορίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου