Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Δύο τροπάρια της Αγίας Σκέπης, της υπεραγίας Θεοτόκου († 28 Οκτωβρίου)

Η Θεοτόκος - Αγία Σκέπη
σκέπει την πόλιν της, την Καστορίαν
(σύνθεση Γ.Τ.Α.).

1)         Ποίημα Ιγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ( 870)
Άπαντες τη σκέπη σου τη θεία προστρέχομεν
και ως λιμένα ασφαλή της καταιγίδος των εχθρών, αγνή,
σαις δεήσεσιν απαλλαγήν δεινών ευθύς ποριζόμεθα
και σωτηρίαν αεί κομιζόμεθα.

Απόδοση στη Νεοελληνική (Γ.Α.)
Όλοι οι χριστιανοί προστρέχουμε στη θεία σκέπη σου, στην προστασία σου,
και σαν σε λιμάνι που παρέχει ασφάλεια απ’ την καταιγίδα των εχθρών, αγνή,
με τις δικές σου δεήσεις γλυτώνουμε αμέσως απ’ τις συμφορές,
και πάντοτε λαμβάνουμε τη σωτηρία μας.

2)         Ιωάννου Θηκαρά μοναχού (12ος-13ος αιών;)
Χαίρε σκέπη κόσμου και χαρά.
Χαίρε καταφύγιον χριστιανών και βεβαία αντίληψις.
Χαίρε όπλον άρρηκτον τοις τιμώσί σε και Θεού σε γινώσκουσι,
Πάναγνε μητέρα,
Χαίρε δυστυχούντων επανόρθωσις.

Απόδοση στη Νεοελληνική (Γ.Α.)
Χαίρε εσύ που είσαι η σκέπη και η χαρά του κόσμου,
Χαίρε εσύ που είσαι το καταφύγιο των χριστιανών και η σίγουρη προστασία τους.
Χαίρε εσύ που είσαι το άθραυστο όπλο αυτών που σε τιμούν και σε αναγνωρίζουν ως την πάναγνη μητέρα του Θεού.
Χαίρε η λύτρωση των ανθρώπων που δυστυχούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για την Παναγία «των Πάντων Χαρά» βλέπε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://fos-kastoria.blogspot.gr/2015/01/17.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου