Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

Ο εξωαστικός ναός τής Μεταμορφώσεως τού Κυρίου Καστοριάς, ο γνωστός “Άι-Σωτήρας”. † 6 Αυγούστου

Άποψη του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
πόλης Καστοριάς.
Στη βόρεια παραλίμνια πλευρά τής Καστοριάς και σε απόσταση 200 μ. περίπου έξω από τον οικισμό της βρίσκεται ο πανωραίος ναός της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, ο οποίος είναι γνωστός στους κατοίκους τής πόλης με την λαϊκή ονομασία «Ο Άι-Σωτήρας». Ο ναός αυτός είναι κτισμένος σε ένα μικρό και κατάφυτο πλάτωμα του λεγόμενου «βουνού», και απέχει από τη λίμνη Ορεστιάδα περί τα 50 μέτρα. Οι Καστοριανοί γνωρίζουν καλώς κι εκτιμούν πολύ τη γραφικότητα τού εν λόγω ναού, καθώς και την ανυπέρβλητη φυσική ομορφιά τού περιβάλλοντος χώρου του και γι’ αυτό τον επισκέπτονται για προσκύνησή του τακτικά. Εντός του τελείται κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, δηλαδή στις 6 Αυγούστου, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, παρουσία μεγάλου πλήθους ευσεβών κατοίκων τής περιοχής.
Ο αείμνηστος Γυμνασιάρχης Παντελής Τσαμίσης αναφέρει τα εξής για τον θεματικό εξοχικό ναό στο βιβλίο του «Η Καστορία και τα μνημεία της, Αθήναι 1949, σελ. 147.

Η παράσταση της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στο υπέρθυρο της εισόδου στον ναό.
«Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Κείμενος εν τη ενορία του Αγίου Παντελεήμονος και μακράν της πόλεως εν τη Β. πλευρά του βουνού ανηγέρθη εκ βάθρων προ πολλών ετών επί των ερειπίων του αρχαίου ναού, ούτινος σώζονται ολίγαι εικόνες».

Απολυτίκιον της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Μετεμορφώθης εν τω Όρει, Χριστέ ο Θεός,
δείξας τοις Μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ηδύναντο.
Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς, το φως σου το αΐδιον,
πρεσβείαις της Θεοτόκου. Φωτοδότα, δόξα σοι.


Σημείωση. Ο παρουσιαζόμενος εξοχικός ναός του Σωτήρος καταστράφηκε μερικώς από πυρκαϊά πριν μια δεκαετία περίπου και ανακατασκευάστηκε αμέσως απ’ τους φιλόχριστους κατοίκους της Καστοριάς.

Η αρχή του κλιμακωτού δρόμου μήκους
50 μ. που ανεβαίνει απ' την παραλίμνια οδό

στο ναό του Σωτήρος.

Ο κλιμακωτός δρόμος ανάβασης
στο ναό του Σωτήρος.


Άλλη άποψη του παρουσιαζόμενου ναού.

Το κωδωνοστάσιο του ναού

Η πετρόκτιστη κρήνη στο προαύλιο του ναού.

Η Καστοριά και η λίμνη της
όπως φαίνονται απ' τον Άι-Σωτήρα.

Άποψη της Καστοριάς απ' το παραλίμνιο δρόμο
της περιοχής του Άι-Σωτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου