Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Ο εθνομάρτυρας δάσκαλος του Μαυροχωρίου Καστοριάς Διαμαντής Μαντόπουλος. † 1912.

Τα ονόματα των εθνομαρτύρων
Μαυροχωρίου στο Ηρώο του χωριού.

«Ο Διαμαντής Μαντόπουλος, εκτελών χρέη διδασκάλου εν Μαυρόβω, εφονεύθη υπό των Τούρκων την 2αν Νοεμβρίου του 1912, κατά την λεηλάτησιν του χωρίου και σφαγήν αρκετών άλλων προκρίτων του».
Αργύριος Παπαδίσκος,
Νέα Υόρκη, Δεκέμβριος 1912.

Στον εθνομάρτυρα Διαμαντήν Μαντόπουλον,
το ευγενές θύμα της τουρκικής θηριωδίας.

Ποιος από ’μας δεν γνώριζε στο ευγενές σου βλέμμα,
πως ήσουν πάντα συνετός κι ένθερμος πατριώτης;
Ποιος από ’μας δεν πίστευε πως ήσουν όλος θρέμμα
και οπαδός του Κοραή, του Ρήγα στρατιώτης;
…………………………………………………
Ο σοβαρός σου χαρακτήρ, το ρυθμικό σου βήμα
εδήλωνε πως αυστηρός ήσουνα στο καθήκον
κι έπεσες μαρτυρικώς διά το Γένος θύμα
εις τους κανόνας της γλυκιάς Πατρίδος μας υπείκων.
…………………………………………………
Σαν έπεσες δεν πέθανες. Κοιμάσαι κι η σκιά σου
κοντά μας πάντα φέρεται, το πνεύμα σου μιλάει
και λέγει προς την σύζυγον και τα μικρά παιδιά σου
πως δεν πεθαίνει όποιος ’κει για την Πατρίδα πάει !
ΑργύριοςΠαπαπαδίσκος
Η ηρωική Καστοριά,
ιδιαίτερη πατρίδα του Διαμαντή Μαντόπουλου.
Νέα Υόρκη, Δεκέμβριος 1912.
Τα παραλίμνια γειτονικά χωριά
Πολυκάρπη και Μαυροχώρι Καστοριάς.

Η αρχοντική οικία Σκούταρη (18ος αιών)
στην Καστοριά.

Το επιβλητικό μέγαρο
της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.

Η συνοικία "Απόζαρι"της Καστοριάς.

Αρχοντική οικία της Καστοριάς, 18ου αιώνα.

Άποψη του παραλίμνιου Μαυροχωρίου
απ' τη Μαυριώτισσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου