Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

Το Δημόσημα {Τοπόσημα} του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 

Το Δημόσημα” είναι και ονομάζεται η παράσταση (δισδιάστατη ή τρισδιάστατη) ενός αντικειμένου, προσώπου, προϊόντος, κτηρίου κ.ά., που αποτελεί το βασικότερο γνώρισμα κάποιου Δήμου, και που τον χαρακτηρίζει όσο το δυνατόν πληρέστερα και καλύτερα.

Ένα Δημόσημα, για να είναι αρκούντως πετυχημένο κι ευρέως παραδεκτό, πρέπει να διαθέτει σε μεγάλο βαθμό τα εξής σημαντικά στοιχεία.

1) Να είναι πολύ απλό στη μορφή και την εμφάνισή του. Να μπορούν να το ζωγραφίσουν με ευκολία ακόμη και οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

2) Να είναι αντιπροσωπευτικό κι εκφραστικό της ιστορικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ταυτότητας τού εν λόγω Δήμου.

3) Να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμο από όλους τους θεατές του, δημότες και μη δημότες.

4) Να είναι όμορφο, καλαίσθητο και ελκυστικό. Να ικανοποιούνται οι άνθρωποι όταν το βλέπουν, και να αποτελεί στολίδι στα έγγραφα του Δήμου που θα το φέρουν στην κορυφή τους και στη σφραγίδα τους.

5) Να έχει χαρακτηριστική και ευκολοπρόφερτη ονομασία.


Στην περιοχή μας πολύ καλό Τοπόσημα έχει ο Δήμος Καστοριάς. Πρόκειται για την παράσταση τού ναού της Παναγίας Κουμπέλίδικης, που είναι σχεδιαστικώς απλή, που εκφράζει καλώς το ένδοξο βυζαντινό παρελθόν και τα βυζαντινά μνημεία τής πόλης, που είναι γνωστή σε όλους τους Δημότες της, και που έχει μοναδική εμφάνιση και χαρακτηριστική ομορφιά.

Σε σύγκριση με το Τοπόσημα της Καστοριάς, το Τοπόσημα του Δήμου Άργους Ορεστικού, - κατά την άποψη του Γράφοντος - , υστερεί αρκετά. Είναι πολύπλοκο σχεδιαστικώς, είναι ανώνυμο, δεν έχει ωραία εμφάνιση, δεν είναι αναγνωρίσιμο από τους πολίτες του Άργους Ορεστικού και – πάντα κατά την άποψη τού γράφοντος δημότου Άργους Ορεστικού, - καλόν θα είναι να αντικατασταθεί από ένα άλλο που θα έχει περισσότερα “προτερήματα”.

Γιώργος Τ. Αλεξίου.


Σημείωση. Στο Διαδίκτυο αναφέρονται και τα εξής για το Τοπόσημα:

«Το λεξικό περιγράφει ως «τοπόσημο» κάθε «αντικείμενο που χαρακτηρίζει έναν τόπο». Τα τοπόσημα είναι με άλλα λόγια μνημεία που συνδέονται άμεσα με την κοινωνική και την εθνική ιστορία μιας περιοχής, εκφράζοντας βαθύτερες πνευματικές ή καλλιτεχνικές ανησυχίες των κατοίκων της, καθώς και των συλλογικών συναισθημάτων ενός κοινωνικού συνόλου. Οι δεσμοί τους με τους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν είναι πολύ ισχυροί και για τον λόγο αυτόν αναδεικνύονται σε διαχρονικά σήματα κατατεθέντα, υπηρετώντας παράλληλα καθημερινές χρηστικές ανάγκες ή εκφράζοντας ευρύτερες αισθητικές αξίες ενός πληθυσμού. Η σημειολογική τους δύναμη είναι τόσο μεγάλη,ώστε συχνά, ακόμη και αν έχουν πάψει να υπάρχουν, εξακολουθούν να λειτουργούν ως σύμβολα δηλωτικά μιας εποχής μιας κοινωνίας ή ενός συνόλου αφηρημένων αρχών και αξιών». {https://www.emprosnet.gr/apopseis/toposima).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου