Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Ο στρατιωτικός ναός της Αγίας Μαρίνας (+ 17 Ιουλίου) στο θρυλικό οχυρό της Φλατσάτας Καστοριάς.


Ο ιερός ναός της Αγίας Μαρίνας
στο στρατιωτικό οχυρό της Φλατσάτας.
Ένα απ’ τα ενδοξότερα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας (υψόμ. 1.081) είναι η Φλατσάτα, που βρίσκεται στην περιοχή των Ελληνοαλβανικών συνόρων, ανάμεσα στα χωριά Οινόη και Ιεροπηγή Καστοριάς. Το εν λόγω όρος με τις απότομες πλαγιές και τις βαθιές χαράδρες είναι γνωστό και φημισμένο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, διότι κατά τη φοβερή χρονική περίοδο 1946-49, αποτέλεσε σημαντικότατο οχυρό του ένδοξου Εθνικού μας Στρατού, στους τιτάνιους πολεμικούς αγώνες του υπέρ της ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου, οι γενναίοι άνδρες ενός Λόχου του Στρατού μας ήταν οχυρωμένοι στην τραπεζοειδή βραχώδη κορυφή τής Φλατσάτας και την υπεράσπιζαν με ηρωισμό και αυτοθυσία.
Φορητή εικόνα της αγίας Μαρίνας.
Στο νότιο ακραίο τμήμα του υψώματος της Φλατσάτας βρίσκεται ένα υπέργειο πετρόκτιστο πολυβολείο και δίπλα του ένας μικρός ναός με το ανεξάρτητο κωδωνοστάσιό του. Ο εν λόγω ιερός ναός πρωτοκτίστηκε το έτος 1949 επ’ ονόματι της Παναγίας, απ’ τους ευσεβείς και φιλόχριστους στρατιώτες του 565 Τάγματος ΠΖ που υπεράσπιζαν τότε τη Φλατσάτα και ανοικοδομήθηκε το 1970 προς τιμήν της αγίας Μαρίνας, επί Διοικητού XV Μεραρχίας Α. Κ. Μπονώτη και Υποδιοικητού Ταξιάρχου Ε. Ντουβέλη”. Το εκκλησάκι αυτό πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, εορτή της αγίας Μαρίνας, και δέχεται (δεχόταν έως το έτος 2010) πληθώρα επισκεπτών – προσκυνητών από τα χωριά της γύρω του περιοχής.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ
 «Μία ειρηνοθρησκευτική πράξις του Στρατού μας. Τα εγκαίνια του ιερού ναού στην Φλατσάτα, 30-9-1949.
Την 30η Σεπτεμβρίου 1949 εγένοντο τα εγκαίνια του εις τιμήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ανεγερθέντος υπό των Στρατιωτών του 565 Τ. ΠΖ. εν τη κορυφή του υψώματος της Φλατσάτας Ναϊδρίου. Παρευρέθησαν, ο Σος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Νικηφόρος, ο κ. Μέραρχος, διάφοροι ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί, αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής, αντιπροσωπείαι της Νομαρχίας, του Δήμου Καστορίας, της Μερίμνης, της Χριστιανικής Ενώσεως και διαφόρων άλλων Κοινοτήτων.
Οδοδείκτης  προς την Αγία Μαρίνα
και το οχυρό της Φλατσάτας.
Μετά τα εγκαίνια εψάλη επιμνημόσυνος Δέησις υπό του Σου Μητροπολίτου, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικώς πεσόντων ανδρών του 561 Τ.Π. και ωμίλησαν καταλλήλως, ο κ. Μέραρχος, ο κ. Επιθεωρητής Δημ. Εκπαιδεύσεως Καστορίας και εν κατακλείδι ο Σος Μητροπολίτης.
Μεθ’ ό επηκολούθησε δεξίωσις εν Αγία Κυριακή υπό του κ. Διοικητού του 561 Τάγματος και χορός πολιτών και στρατιωτών, εις ον έλαβε μέρος και ο κ. Μέραρχος.
Οι παραστάντες κατά την τελετήν διήλθον ολίγας ώρας ψυχικής εξάρσεως και εθνικοθρησκευτικής συγκινήσεως, αι οποίαι θα τους μείνουσι αλησμόνητοι.
Εύγε εις τους ηρωικούς μας Αξιωματικούς και Στρατιώτας, οι οποίοι παραλλήλως προς τα στρατιωτικά των έργα δεν παραλείπουσι ευκαιρίαν και δεν φείδονται κόπων όπως επιδοθώσιν και εις έργα πολιτιστικά, κοινωνικά και ειρηνιστικά.

Εφημ Φωνή της Καστοριάς
Αριθμ. φύλλ. 195 / 9-10-1949.»
Πολυβολείο πλησίον του ναού της Αγίας Μαρίνας.


Γενναίοι υπερασπιστές της Φλατσάτας. Άνοιξη 1949.
Η 2η Διμοιρία / 4ου Λόχου / 565 Τ. ΠΖ. Εικονίζονται απ' αριστερά: Τριαντάφυλλος Αλεξίου, Λοχίας από Γέρμα Καστοριάς. Στέλιος Οικονόμου, γιατρός από Βέροια. Κων. Στυλιανού, Ανθλ/γός από Κοζάνη. Παντούσης, από Σέρρες. Ομηριάδης. Μέριανος, από Αθήνα. Ξαγοράρης, από Αθήνα

Ο Κώστας Τ. Αλεξίου δίπλα στο πολυβολείο της Φλατσάτας
που υπεράσπιζε ο πατέρας του Λοχίας Τριαντάφυλλος Αλεξίου,
κατά τα έτη 1948 και 1949.

Η αγία Αικατερίνη και η αγία Μαρίνα
σε τοιχογραφία του ναού της Φλατσάτας.

Άλλη άποψη του ναού της Αγίας Μαρίνας
στο οχυρό της Φλατσάτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου