Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Καστοριά. Ετυμολογία του ονόματός της (μία άποψη).

Η Καστορία (= πανέμορφη) Καστοριά.
Το Λήμμα “Κάστωρ” στο Etymologikon Magnum Lexicon, τόμ. 4, σελ. 493, έχει ως εξής:

Κάστωρ: σημαίνει δύο· όνομα κύριον, ως το, Κάστορά θ' ιππόδαμον. Και γίνεται παρά το κάζω, το κοσμώ.
Σημαίνει και το ζώον, και γίνεται παρά το γαστήρ, γάστωρ και κάστωρ· υπογάστριον γαρ το ζώον, και σχεδόν όλον κοιλία.”

Καστορία: γίνεται παρά το κάζω, το κοσμώ· και σημαίνει κεκοσμημένη, στολισμένη, πανέμορφη (: άποψη του Γιώργου Τ. Αλεξίου).

Σημείωση. Βλέπε για το όνομα “Καστοριά”: http://fos-kastoria.blogspot.com/2012/03/10.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου