Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, + Πέτρου και Παύλου, Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων.

Εικόνα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
στον Γέρμα Καστοριάς 
(19ος αι.).
Ο Λόγος του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο των Αθηνών (51 μ. Χ.).

«Σταθείς δέ ο Παύλος εν μέσω του Αρείου πάγου έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους υμάς θεωρώ. διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τά σεβάσματα υμών εύρον και βωμόν εν ώ επεγέγραπτο, αγνώστω Θεώ. όν ούν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλλω υμίν. ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τά εν αυτώ, ούτος ουρανού και γής Κύριος υπάρχων ουκ εν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί, ουδέ υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αυτός διδούς πάσι ζωήν και πνοήν και τά πάντα, εποίησέ τε εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων κατοικείν επι πάν το πρόσωπον της γής, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητείν τον Κύριον, ει άρα γε ψηλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν, και γε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. εν αυτώ γάρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως και τινες των καθ’ υμάς ποιητών ειρήκασι,  του γάρ και γένος εσμέν. γένος ούν υπάρχοντες του Θεού ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσώ η αργύρω η λίθω, χαράγματι τέχνης και ενθυμήσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. τους μέν ούν χρόνους της αγνοίας υπεριδών ο Θεός τανύν παραγγέλλει τοις ανθρώποις πάσι πανταχού μετανοείν, διότι έστησεν ημέραν εν η μέλλει κρίνειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρί ώ ώρισε, πίστιν παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών».

(Πράξ. ιζ΄, 18-31).

Το βήμα του Αποστόλου Παύλου
στον Άρειο Πάγο Αθηνών.


Ο δάσκαλος Γιώργος Αλεξίου
στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου,
στον Άρειο Πάγο Αθηνών.


Εικονοστάσι  με ψηφιδωτό του Αποστόλου Παύλου, ΄
στο μοναστήρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Δρυόβουνου Κοζάνης.

Σάββατο 20 Ιουνίου 2015

Η ανάμνηση από το εξωκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου στον Γέρμα Καστοριάς

Ο Άγιος Χριστοφόρος
Στον Γέρμα Καστοριάς, εντός κι εκτός του οικισμού του, υπάρχουν σήμερα οκτώ ιεροί ναοί, οι εξής: Ο ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου, ο κοιμητηριακός του Αγίου Αθανασίου, ο σπηλαιώδης της Αγίας Τριάδος και οι εξοχικοί ναοί της Παναγίας Κερασόβου, του Αγίου Κωνσταντίνου, της Αναστάσεως του Κυρίου, του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και των Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και Νικολάου.
   Παλαιότερα κι έως τα μέσα του 19ου αιώνα (;) υπήρχαν και δύο άλλα εξωκλήσια, του Προφήτη Ηλία κοντά στην τοποθεσία Γιάζια και του Αγίου Χριστοφόρου σε πλάτωμα του ομώνυμού του λόφου, που απέχει περίπου 200 – 300 μ. από το ναό του Αγίου Αθανασίου και απ’ το παρακείμενό του Κοιμητήριο του χωριού.
Για το εν λόγω ξωκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου, ο αείμνηστος Γερμανιώτης φιλόλογος και συγγραφέας Χρίστος Γεωργίου (1889 – 1972) αναφέρει στο αξιόλογο βιβλίο του «Ο Γέρμας και τα γεγονότα του Μακεδονικού Αγώνα, εκδ. Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 13, ότι ήταν πολύ αγαπητό στους νεαρούς Γερμανιώτες των χρόνων της τουρκοκρατίας, οι οποίοι μετέβαιναν εκεί την ημέρα της εορτής του 9 Μαΐου και γλεντούσαν στον περιβάλλοντα χώρο του.
Σήμερα, το αναφερόμενο ξωκλήσι του Αγίου Χριστοφόρου είναι εντελώς καταστραμμένο. Το μόνο στοιχείο που το θυμίζει στους τωρινούς κατοίκους του Γέρμα είναι η ονομασία «Χριστοφόρος» της περιοχής όπου βρισκόταν.
Τελευταίως, μερικοί ευσεβείς Γερμανιώτες εκδήλωσαν την επιθυμία να ξανακτίσουν ένα εκκλησάκι – ναόσχημο εικονοστάσι του μεγαλομάρτυρα Αγίου Χριστοφόρου, όχι βέβαια στο απρόσιτο μέρος όπου ήταν πριν, αλλά αρκετά πλησίον του, μπροστά από την είσοδο του Νεκροταφείου και δίπλα στο υπάρχον σεπτό οστεοφυλάκιο. Η παρουσία ενός εικονοστασίου στο αναφερόμενο σημείο είναι, κατά γενική παραδοχή, επιβεβλημένη, για να ανάβουν σ’ αυτό το κερί τους οι πενθούντες κάτοικοι του χωριού που επισκέπτονται τους τάφους των νεκρών συγγενών τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Αρκετοί Γερμανιώτες έφεραν παλαιότερα το βαπτιστικό όνομα Χριστόφορος. Σήμερα το φέρουν τρεις, ο Χριστόφορος Κ. Αλεξίου, ο Χριστόφορος Κ. Δισλής και ο Χριστόφορος Δαραβίγκας.

Τηλεάποψη της τοποθεσίας Χριστοφόρος, Γέρμα.


Εικόνα του αγίου Χριστοφόρου
στον ενοριακό ναό του Γέρμα.
18ος αιών (;).

Μορφή εικονοστασίου που προτείνεται
να τοποθετηθεί δίπλα στο οστεοφυλάκιο
του Γέρμα.


Εκκλησάκι στον Άγιο Γεώργιο
Καστοριάς, σαν το προτεινόμενο.

Το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων, Μελισσοτόπου Καστοριάς,
όπου φυλάσσονται σεπτά οστά του αγίου Χριστοφόρου.