Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Δύο εικόνες του αγίου Δημητρίου στη Λιθιά Καστοριάς με σκηνές από τον βίον του (19ος αιών).

     

    Η Λιθιά είναι ένα όμορφο χωριό του Νομού Καστοριάς, που βρίσκεται κτισμένο απ’ τους μεσαιωνικούς χρόνους στους πρόποδες του όρους Μουρίκι, πλησίον της Κορησού. Το εν λόγω χωριό, που αποτελείται από δύο όμορους οικισμούς, τής Άνω και τής Κάτω Λιθιάς, γνώρισε κατά το παρελθόν, και συγκεκριμένα, απ’ τα τέλη του 18ου αιώνα κι έως το έτος 1940, αξιοσημείωτη οικονομική και πνευματική ανάπτυξη. Δείγμα αυτής της ανάπτυξής του αποτελούν οι δύο επιβλητικοί ναοί των ισάριθμων οικισμών του, που χρονολογούνται στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ένας εκ των αναφερόμενων ναών είναι αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο και υπήρξε κατά το παρελθόν ο ενοριακός της Άνω Λιθιάς. Εντός του εν λόγω ναού βρίσκονται δύο πολύ ενδιαφέρουσες ευμεγέθεις εικόνες, που παρουσιάζουν στο κέντρο τους τον άγιο Δημήτριο έφιππο και ολόγυρά του σμικρογραφίες σκηνών από τον βίον του. Οι εικόνες αυτές, που αποτελούν ένα εικονογραφημένο Συναξάρι του αγίου Δημητρίου, προβάλλονται εδώ.