Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

Το φυτό «Γαλακτοαγκάθι της Παναγίας» (Silybum marianum). Ένας χριστουγεννιάτικος θρύλος.

Η Παναγία Γαλακτοτροφούσα
κι ένα γαλακτοαγκάθι.
Σύνθεση Γ.Τ.Α.
«Ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ονάρ τω Ιωσήφ, λέγων, εγερθείς παράλαβε το παιδίον (: τον Χριστό) και την μητέρα αυτού (: την Παναγία), και φεύγε εις Αίγυπτον» (Ματθ. β΄, 13).

Η γνωστή «φυγή στην Αίγυπτο» των τριών μελών της Ιεράς Οικογένειας, δηλαδή της Παναγίας, του Ιωσήφ και του Χριστού (Ματθ. β΄, 13), συγκινεί ανέκαθεν όλους τους Χριστιανούς, περιβάλλεται δε από πολλούς γοητευτικούς θρύλους. Ένας απ’ τους θρύλους αυτούς, που είναι πολύ γνωστός και ιδιαίτερα δημοφιλής στους Χριστιανούς της Δύσης, παρουσιάζεται εν συντομία ακολούθως:
Όταν η Θεοτόκος έφυγε αναγκαστικά και κρυφά από την Ιουδαία και βάδιζε προς την Αίγυπτο μαζί με το μικρό Χριστό, προσπαθώντας να Τον γλυτώσει από τη δολοφονική μανία του βασιλιά Ηρώδη, έφτασε και περιπλανήθηκε αρκετά και στην άνυδρη και αφιλόξενη έρημο που υπάρχει ανάμεσα σ' αυτές τις δύο χώρες. Ευρισκόμενη εκεί αναζήτησε ένα καταφύγιο για να θηλάσει το νεογέννητο Υιό της. Δεν βρήκε όμως κανένα και στο τέλος υποχρεώθηκε να τον θηλάσει σε ένα μέρος όπου υπήρχαν πολλά γαλακτοαγκάθια. Κατά την ώρα του θηλασμού Του όμως έπεσαν λίγες σταγόνες από το πολύτιμο γάλα της επάνω στα αγκαθωτά φύλλα των αναφερόμενων φυτών και σχημάτισαν τις λευκές γραμμώσεις που βλέπουμε και τώρα σε όλα τα γαλακτοαγκάθια, τα οποία έκτοτε φέρουν στη Δυτική Ευρώπη τις ονομασίες milk thistle (γαλακτοαγκάθι) και thistle Mary (αγκάθι της Μαρίας).
Η Παναγία Γαλακτοτροφούσα.
Βυζαντινή εικόνα της.
Θεοτοκίον (Παναγίας Γαλακτοτροφούσης)
Φέρεις τον τα πάντα φέροντα,
και γαλουχείς τον πάσι τροφήν παρέχοντα
μέγα και φρικτόν το υπέρ νου σου μυστήριον,
κιβωτέ του σεπτού αγιάσματος, Παρθένε Θεοτόκε
όθεν σε πίστει μακαρίζομεν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για την εικονογραφία της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης βλέπε:


Γιώργος Τ. Αλεξίου

Η φυγή στην Αίγυπτο.
Η εικόνα ελήφθη απ' το Διαδίκτυο.


Γαλακτοαγκάθι. Το ωραίο άνθος του.

Φύλλα γαλακτοαγκαθιού.
Διακρίνονται οι γαλακτόχρωμες ραβδώσεις τους.

Η Φυγή στην Αίγυπτο. Τοιχογραφία
στο ναό Παναγίας Εβραΐδος Καστοριάς.


Η Παναγία Γαλακτοτροφούσα.
Δυτική απεικόνισή της.


Σπερματοφόρα πούπουλα γαλακτοαγκαθιού.


Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

Εγκαίνια στην Καστοριά του Ινστιτούτου «Άννα Ραδηνή». Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014.

Ο Ιερέας τελεί τον Αγιασμό. Δεξιά η κ. Ζορπίδου.
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, από ώρα 18.00 έως και ώρα 20.30, έγιναν με επιτυχία στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας ΕΔΗΚΑ Καστοριάς τα εγκαίνια του νεοϊδρυθέντος Ινστιτούτου Έρευνας και Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που φέρει την ονομασία τής Καστοριανής αρχόντισσας των Βυζαντινών χρόνων Άννας Ραδηνής (12ος αιών). Στην αρχή των αναφερόμενων εγκαινίων τελέστηκε, παρουσία πολλών Καστοριανών, ο απαραίτητος και καθιερωμένος Αγιασμός από έναν ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς. Αμέσως μετά ανέβηκε στο βήμα η Πρόεδρος του Ινστιτούτου κ. Σουλτάνα Ζορπίδου, και αναφέρθηκε διεξοδικά στο σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας αυτού (του Ινστιτούτου). Ακολούθως ομίλησε ο γνωστός πανεπιστημιακός και διακεκριμένος αγιογράφος κ. Γιώργος Κόρδης, ο οποίος ανέπτυξε με μεγάλη γλαφυρότητα και σαφήνεια στο πολυπληθές κι εκλεκτό ακροατήριο το πολύ ενδιαφέρον θέμα: «Η ορθόδοξη – βυζαντινή εικόνα στο σύγχρονο εικαστικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι». Τέλος, υποβλήθηκαν από ευάριθμους ακροατές ανάλογες ερωτήσεις προς τον κ. Γιώργο Κόρδη κι εδόθησαν απ’ αυτόν οι αντίστοιχες απαντήσεις.

Γιώργος Τ. Αλεξίου
Ο κ. Παπαδαμιανός, ο  κ. Ηλίας Τζωρτζόπουλος,
η κ. Ζορπίδου και ο κ. Γιώργος Κόρδης.

Η βυζαντινή αρχόντισσα Άννα η Ραδηνή (12ος αι.).
Αντίγραφο Καστοριανής τοιχογραφίας,
απ' τον  Γιώργο Τ. Αλεξίου.

Ο κ. Γιώργος Κόρδης συνομιλεί με τον ιατρό
και πρώην βουλευτή κ. Ζήση Τζηκαλάγια.

Ο άξιος ιερέας που τέλεσε τον Αγιασμό
των εγκαινίων του Ινστιτούτου.

Η άριστη καθηγήτρια κ. Θεσσαλία Τεριακή
παρούσα στα εγκαίνια του Ινστιτούτου.

Η δραστήρια Πρόεδρος του Ινστιτούτου
κ. Σουλτάνα Ζορπίδου.

Καστοριανοί που παρευρέθηκαν στα Εγκαίνια
του Ινστιτούτου.

Ο κ. Γιώργος Κόρδης

Ο ναός των Αγίων Αναργύρων Καστοριάς (10ου αι.),
όπου βρίσκεται η τοιχογραφία της Άννας Ραδηνής.

Πίνακας του Γ.Τ.Α.

Η Πρόσκληση
στα Εγκαίνια του Ινστιτούτου