Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Ο ωραίος ναός της οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου {+ 28 Ιουλίου} στο Κωσταράζι Καστοριάς.


Το Κωσταράζι είναι ένα δυναμικό χωριό 700 κατοίκων περίπου, το οποίο υπάγεται διοικητικώς στο Νομό Καστοριάς. Οι κάτοικοί του είναι άνθρωποι τίμιοι, εργατικοί, ένθερμοι πατριώτες και πολύ ευσεβείς Χριστιανοί. Εντός και πέριξ τού χωριού τους έχουν οικοδομήσει, συντηρούν και λειτουργούν περισσότερους από 10 ιερούς ναούς. Ένας εξ αυτών των ναών βρίσκεται στο ΒΑ άκρο του οικισμού του(ς) και είναι αφιερωμένος στην οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
Ο αναφερόμενος ναός της οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Κωσταραζίου πανηγυρίζει την ημέρα της εορτής της, δηλαδή την 28 Ιουλίου, δέχεται όμως καθ' όλην τη διάρκεια του έτους αρκετούς ευλαβείς προσκυνητές απ' το Κωστραράζι κι απ' τα γειτονικά του χωριά, Βογατσικό, Γέρμα και Μηλίτσα. Όλοι αυτοί οι προσκυνητές προσεύχονται εντός του, ανάβουν εμπρός στην εικόνα τής οσίας Ειρήνης το κεράκι τους και ζητούν την πρεσβεία της υπέρ των ιδίων και των οικογενειών τους στον Τριαδικό Θεό.
Μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες του θεματικού ναού παρουσιάζονται εδώ.


Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Ο Προφήτης Ηλίας {+ 20 Ιουλίου} και οι 4 πτερωτοί ίπποι, συμβολικοί των αρετών του, που τον ανέβασαν “ως εις τον Ουρανόν”.

Ο Προφήτης Ηλίας (Ελιγιαχού και Ελιγιά στα Εβραϊκά) είναι ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και γι' αυτό τιμάται ιδιαιτέρως απ' τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ήταν γιος του Σωβάκ και ανήκε στη φυλή του Ααρών. Γεννήθηκε στην κωμόπολη Θέσβη της περιοχής Γαλαάδ και έζησε τον 9ο π.Χ. αιώνα, κατά την περίοδο των βασιλέων του Ισραήλ Αχαάβ και Οχοζία.
Ο Προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη. Αγωνίστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την εξύψωση της λατρείας τού αληθινού Θεού. Καταπολέμησε με πάθος την ειδωλολατρεία και προσπάθησε να εξυγιάνει τον ηθικό βίο του Ισραηλιτικού λαού. Είχε μεγάλη θαυματουργική δύναμη και τέλεσε πολλά αξιόλογα θαύματα. Για την καταπληκτική δράση του και για τα θαύματά του τον καταδίωξε η αμαρτωλή βασίλισσα Ιεζάβελ. Στο τέλος της ζωής του αναλήφτηκε ζωντανός “ως εις τον τον Ουρανόν” με ένα πύρινο άρμα, που το έσερναν τέσσερις πύρινοι και πτερωτοί ίπποι. Κατ' αυτήν την ανάληψή του άφησε στον μαθητή του προφήτη Ελισσαίο τη θαυματουργή Μηλωτή του (επανωφόρι). Εμφανίστηκε ξανά στη γη και ήταν παρών μαζί με τον Μωυσή κατά τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού.
Ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας και θεόπνευστος συγγραφέας της, ο άγιος Διάδοχος επίσκοπος Φωτικής της Ηπείρου (+ 486), αναφερόμενος στην πυρφόρο ανάληψη του Προφήτου Ηλία στον Ουρανό με ένα τέθριππο άρμα, γνωματεύει τα εξής στο θεόπνευστο βιβλίο του “Τα Εκατόν Γνωστικά Κεφάλαια”:
α) Η φαινόμενη ανάληψη του Προφήτου Ηλία στον Ουρανό ήταν στην πραγματικότητα αναρπαγή του από το Πνεύμα του Θεού, που έγινε με τη μορφή πύρινης αύρας.
β) Ο διφρηλάτης Προφήτης Ηλίας χρησιμοποίησε στο άρμα αυτής της ανάβασής του ως πτερωτούς ίππους τις τέσσερις γενικές αρετές του, ήτοι τη φρόνηση, τη σωφροσύνη, τη δικαιοσύνη και την ανδρεία. Πιστεύει δηλαδή ο άγιος Διάδοχος, ότι οι προαναφερόμενες τέσσερις αρετές ήταν αυτές που ανέβασαν τον προφήτη Ηλία στον Ουρανό, όπως βεβαίως ανεβάζουν εκεί και τον κάθε Χριστιανό που τις κατέχει.
Το σχετικό αποσπασματικό κείμενο του αγίου Διαδόχου Φωτικής έχει ως ακολούθως:
... Διόπερ όλως και επί άρματος πυρός ανελήφθη ο τοσούτος της σοφίας τρόφιμος (: Ο Προφήτης Ηλίας), ως ίπποις ταις οικείαις εμοί δοκείν ο σώφρων χρησάμενος αρεταίς εν τω αρπάξαντι αυτόν εν αύρα πυρός πνεύματι”.
Μετάφραση του κειμένου.
Διά τούτο, ο τόσον μέγας μαθητής της σοφίας (: Ο Προφήτης Ηλίας), ανελήφθη και επί πυρίνου ακόμη άρματος , χρησιμοποιήσας ως ίππους τας αρετάς του, ως εγώ νομίζω, ο σώφρων, κατά την αρπαγή του υπό του Πνεύματος, υπό μορφήν πυρίνης αύρας” (Δ' Βασιλ. 2, 11).

Απολυτίκιον Προφήτου Ηλία.

Ο ένσαρκος Άγγελος, των Προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος, της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισσαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει, και λεπρούς καθαρίζει, διό και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.

Σημείωση.
Βλέπε δημοσιεύσεις περί του αγίου Διαδόχου Φωτικής στο Ιστολόγιο “Φως της Καστοριάς”:
"Η αδελφική αγάπη".
http://fos-kastoria.blogspot.com/2018/03/486_29.html"Χρεία Αγίου Πνεύματος".