Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Νικηφόρος Παπασιδέρης (+1958) κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 - 41. Η μεγάλη προσφορά του στο αγωνιζόμενο Έθνος μας.

Η προτομή του μακαριστού Μητροπολίτου
Νικηφόρου Παπασιδέρη στο Δισπηλιό Καστοριάς
.

Κείμενο Ιωάννου Μπακάλη
Λόγω της θέσεως της Καστορίας κατά τον Ελληνοϊταλικόν πόλεμον, όλα τα στρατεύματα εξ απανταχού της Ελλάδος μεταβαίνοντα εις το Αλβανικόν μέτωπον διήρχοντο διά Δισπηλιού και Καστορίας. Ούτω, εδόθη η ευκαιρία εις τον Καστοριανόν λαόν, με επί κεφαλής τον Μητροπολίτην του κ. Νικηφόρον, να υποδέχεται και προπέμπει ενθουσιωδώς εις το μέτωπον τα νικηφόρα στρατεύματά μας, ψυχαγωγών συνάμα αυτά διά διαφόρων αναψυκτικών, σιγαρέττων, γλυκισμάτων, κονιάκ κλπ. Ιδιαιτέρως δε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, συνοδευόμενος και υπό του πιστού του και ενθέρμου Διακόνου Χρυσοστόμου Αποστολίδου, νυν Πρωτοσυγγέλου Ιωαννίνων, επεσκέπτετο τα Αρχηγεία των διαφόρων Στρατιωτικών τμημάτων και τους καταυλισμούς των ανδρών, εκφράζων την χαράν του διά τας νίκας και ευχόμενος εις αυτούς καταλλήλως. Ιδιαιτέρως συγκινητική υπήρξεν η στιγμή εκείνη, κατά την οποίαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Νικηφόρος παρουσιασθείς μετά του Διακόνου του εις τον Αρχηγόν της Στρατιάς Αρχιστράτηγον κ. Ι. Πιτσίκαν, έχοντα την έδραν του εκεί ένθα εδρεύει σήμερον η XV Μεραρχία, παρέδωκεν αυτώ Εικόνα της Θεομήτορος, αποσταλείσαν αυτώ υπό του εν μακαριστοίς Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, ως ευλογίαν και ενίσχυσιν εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος εις τον Αγωνιζόμενον Εθνικόν μας Στρατόν.
Ο Μητροπολίτης Νικηφόρος.
Εκ παραλλήλου η Καστορία, λόγω της θέσεώς της πλησίον του Αλβανικού Μετώπου, ευρέθη εις την ανάγκην να δέχεται τους τραυματίας του πολέμου, νοσηλευομένους εις τα Δημοτικά Σχολεία και το Ορφανοτροφείον, το οποίον ο Σεβασμιώτατος είχε παραχωρήσει, ως Πρόεδρος αυτού, εις την Στρατιάν διά τον σκοπόν αυτόν, μετακομίσας τα ορφανά εις την Ιεράν Μονήν των Αγίων Αναργύρων, όπου ταύτα ευρίσκοντο εν πλήρει ασφαλεία.
Τους τραυματίας αυτούς περιεποιήθη η πόλις, με επί κεφαλής τον Μητροπολίτην και λοιπάς Αρχάς, μετά μεγάλης στοργής και αγάπης.
Ταυτοχρόνως η πόλις, εις εκάστην νίκην του Στρατού μας εξεδήλωνε την χαράν της συνερχομένη τακτικώς εις τους Ναούς και τελούσα Δοξολογίας, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου, ομιλούντος και ευχομένου καταλλήλως.
Δυστυχώς, η χαρά αυτή επέπρωτο να επισκιασθή διά του θλιβερού γεγονότος της καταρρεύσεως του μετώπου, κατόπιν της συμμετοχής και της Γερμανίας εις τας κατά της Ελλάδος πολεμικάς επιχειρήσεις της Ιταλίας.

Απόσπασμα από το βιβλίο του “Ιστορία της Καστοριάς περιόδου Κατοχής και Ανταρτοπολέμου (Δεκαετία 1940-1950)”.

Ο ήρωας Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης
(στο μέσον της φωτογραφίας) στο στρατόπεδο
 "Μαθιουδάκη" Καστοριάς (έτος 1940;)Το Ορφανοτροφείο της Μητρόπολης Καστοριάς,
που λειτούργησε ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο
κατά τον Ελληνοιϊαλικό πόλεμο 1940-41.


Ο Μητροπολίτης Καστοριάς Νικηφόρος
με μέλη Πατριωτικής Αντιστασιακής Οργάνωσης.


Ο σεπτός τάφος του Μητροπολίτου Νικηφόρου
δίπλα στον μητροπολιτικό ναό της Καστοριάς.

Φωτογραφία του Μητροπολίτη Νικηφόρου
σε Ημερολόγιο της Μητρόπολης Καστοριάς.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Το επιτοίχιο έντυπο “Αγιολόγιον” έτους 2015, της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.

Το παρουσιαζόμενο Αγιολόγιον.
Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς εξέδωσε και κυκλοφόρησε εγκαίρως, κατά το Φθινόπωρο του παρόντος έτους 2014, ένα έντυπο Αγιολόγιο κι ένα εγκόλπιο Ημερολόγιο του ερχόμενου έτους 2015, τα οποία είναι αφιερωμένα στους “εν Καστορία 19 τιμωμένους αγίους”.
Για το αναφερόμενο Αγιολόγιο σημειώνουμε, ότι είναι ένα επιτοίχιο  Εορτολόγιο 50 καλαίσθητων σελίδων, διαστάσεων 17 Χ 24 εκατοστών. Στην εμπρόσθια όψη του υπάρχει εντυπωμένη η ιερή εικόνα της Παναγίας μας, η οποία παρουσιάζεται ένθρονη και παιδιοκρατούσα, και πλαισιωμένη από τους 19 αγίους που τιμώνται ιδιαίτερα στην Καστοριά. Στην πρώτη απ’ τις εσωτερικές σελίδες του βρίσκεται καταχωρημένο ένα ενημερωτικό κείμενο για τη “Νηστεία”, ενώ στις υπόλοιπες σελίδες του είναι αποτυπωμένα με ημερολογιακή σειρά τα εικονίδια των αγίων της Εκκλησίας μας που εορτάζουν την κάθε ημέρα του αναφερόμενου έτους, μαζί με ολίγα βασικά στοιχεία για το σεπτό πρόσωπό τους, όπως αυτά είναι καταγραμμένα στα αντιστοίχως παρατιθέμενα απολυτίκιά τους.
Συμπερασματικώς, το εν λόγω “Αγιολόγιον” της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς είναι ένας ιδιότυπος Ημεροδείκτης – Συναξαριστής κι ως εκ τούτου θα φανεί χρήσιμο και θα ωφελήσει πολύ όλους τους Χριστιανούς που θα το αποκτήσουν, θα το αναρτήσουν στις οικίες τους και θα το συμβουλεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ερχόμενου σωτήριου έτους 2015.
Τα εικονίδια των αγίων που
 εορτάζουν κατά το α΄ 15/νθήμερο
του Ιανουαρίου.
Απολυτίκιον αγίων Πάντων
Ήχος α΄. Του λίθου σφραγισθέντος.
(Ποίημα του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου)
Βλαστούς ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς αγίων Πάντων ευφημήσωμεν πάντες, εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς, και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνως ανακράζοντες· δόξα τω στεφανώσαντι υμάς· δόξα τω αγιάσαντι· δόξα τω εν τη γη και ουρανώ υμάς δοξάσαντι.

Γιώργος Τ. Αλεξίου.

Τα Απολυτίκια των αγίων που
 εορτάζουν κατά το α΄ 15/νθήμερο
του Ιανουαρίου.Η Καστοριά και η πολιούχος της Θεοτόκος.
Ελαιογραφία του Γιώργου Τ. Αλεξίου.

Ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Γιαννουσάς,
Πρωτοσύγγελλος της Μητρόπολης Καστοριάς.

Κείμενο για τη Νηστεία στο Αγιολόγιον.
Το εγκόλπιο Ημερολόγιο έτους 2015,
ομοθεματικό τού Αγιολογίου.

Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας
Κουμπελίδικης (9ος αι.),
το τοπόσημο της Καστοριάς.
Πίνακας του Γ.Τ.Α.
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

Ο εορτασμός του Μακεδονικού Αγώνα στο χωριό Μελάς Καστοριάς. Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014.

Κατάθεση στεφάνων
στην προτομή του Παύλου Μελά.
Η 110η επέτειος της έναρξης του Μακεδονικού Αγώνα (1904 – 1908) εορτάστηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, Στο Νομό Καστοριάς. επίκεντρο του εορτασμού ήταν, όπως πάντα, το χωριό Μελάς Κορεστείων, όπου στις 13 Οκτωβρίου 1904 έπεσε ηρωικά μαχόμενος για την ελευθερία της Μακεδονίας ο πρωτομάρτυρας του προαναφερόμενου Αγώνα Παύλος Μελάς.
Το πρωί της εν λόγω Κυριακής στον ενοριακό ναό του Αγίου Ευσταθίου, Μελά, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ, τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία κι εκφώνησε εμπνευσμένο κήρυγμα μεστού χριστιανικού κι εθνικού περιεχομένου που συνεπήρε το εκκλησίασμα. Ο ίδιος άξιος Μητροπολίτης τέλεσε επίσης, συνεπικουρούμενος από πλειάδα ιερέων και παρουσία των αξιωματούχων τής περιοχής και πλήθους κόσμου, το θρησκευτικό Μνημόσυνο του ήρωα Παύλου Μελά και όλων των πεσόντων Μακεδονομάχων.
Ο Μητροπολίτης Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ
κηρύττει στο ναό του Αγίου Ευσταθίου, Μελά.
Μετά την απόλυση της εκκλησίας, ο πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου “Η Ορεστίς” Άργους Ορεστικού κ. Βασίλειος Αβραμίδης, ο Καστοριανός δάσκαλος Γιώργος Αλεξίου και μερικοί άλλοι γενναιόφρονες Καστοριανοί μετέβησαν στο πλησιόχωρο Στρατιωτικό Νεκροταφείο, όπου είναι θαμμένοι 17 ήρωες στρατιώτες μας που έπεσαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία της πατρίδος στα γύρω βουνά κατά την 11η και τη 12η Αυγούστου 1949, άναψαν μελισσοκέρι στους σεπτούς τάφους τους και προσευχήθηκαν για την ανάπαυση των ψυχών τους.
Ακολούθως, ο Αρχιερέας με τους κληρικούς, οι παρόντες πολιτικοί, στρατιωτικοί και λοιποί αξιωματούχοι και όλοι οι παρευρισκόμενοι πολίτες, συγκεντρώθηκαν εμπρός στην προτομή του Παύλου Μελά, όπου αναπέμφθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση απ’ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ, υπέρ όλων των πεσόντων Μακεδονομάχων.
Ο Μητροπολίτης κ.κ. Σεραφείμ
τελεί το ιερό μνημόσυνο του Παύλου Μελά.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νέου Οικισμού Γάβρου κ. Χρίστος Δημητρόπουλος εκφώνησε τον καθιερωμένο επίκαιρο Πανηγυρικό λόγο. Ακολούθως κατέθεσαν στεφάνους στην προτομή του ήρωα Παύλου Μελά οι πολιτικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και δημοτικοί αξιωματούχοι και οι εκπρόσωποι πατριωτικών οργανώσεων και συλλόγων της περιοχής. Κατόπιν και με τη σειρά, η μεικτή χορωδία του Δήμου Καστοριάς έψαλε τρία συγκινητικά άσματα αναφερόμενα στον ήρωα Παύλο Μελά, μία μαθήτρια του Δημοτικού Σχολείου τής περιοχής απήγγειλε ένα πατριωτικό ποίημα, όλοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή και στο τέλος οι στρατιώτες της εκεί υπάρχουσας Διμοιρίας απόδοσης τιμών έψαλαν τον εθνικό μας ύμνο.
Η περιγραφόμενη πατριωτική εκδήλωση έκλεισε με την επίσκεψη του κόσμου στην οικία, όπου φονεύτηκε από Τούρκους στρατιώτες ο Παύλος Μελάς, υπήρξε δε, κατά γενική ομολογία, απόλυτα επιτυχής.

Γιώργος Τ. Αλεξίου
Απόγονοι των Μακεδονομάχων της Καστοριάς
πλαισιώνουν την προτομή του Παύλου Μελά.

Το σεπτό Στρατιωτικό Νεκροταφείο Μελά
με τους τάφους 17 ηρώων στρατιωτών μας.

Ο Μητροπολίτης κ.κ. Σεραφείμ τελεί Επιμνημόσυνη
Δέηση εμπρός στην προτομή του Παύλου Μελά.

Το στρατιωτικό άγημα απόδοσης τιμών.


Πολιτικοί και Δημοτικοί αξιωματούχοι.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Καστοριάς
υποστράτηγος ε.α. κ. Ηλίας Τζωρτζόπουλος.

Η μικτή χορωδία του Δήμου Καστοριάς.

Η εκπαιδευτικός κ. Κλειώ Μουτιάδου του Συλλόγου
Μικρασιατών Άργους Ορεστικού " Η Κύζικος".


Ο Καστοριανός αξιωματικός Στρατού
κ. Ελευθέριος Δ. Ζήσης,
επικεφαλής του Αγήματος απόδοσης τιμών.


Ο άριστος δάσκαλος κ. Χρ. Δημητρόπουλος
εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας.


Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και άλλοι επίσημοι.


Ανάπηρος πολέμου μετά την κατάθεση στεφάνου.


Ο ακατάβλητος φωτογράφος Γιώργος Παπαδόπουλος.


Μαθήτρια των Κορεστείων απαγγέλει ποίημα.


Ο δάσκαλος Γιώργος Αλεξίου
δίπλα στην προτομή του Παύλου Μελά.
Ο Μητροπολίτης κ.κ. Σεραφείμ συνομιλεί
με τον εκπρόσωπο των Αναπήρων Πολέμου.


Αναμνηστική φωτογραφία.

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Το εγκόλπιο Ημερολόγιο έτους 2015, της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.

Η όψη του Ημερολογίου.
Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς τύπωσε και κυκλοφόρησε προσφάτως το εγκόλπιο Ημερολόγιό της έτους 2015, που είναι “αφιερωμένο στους εν Καστορία τιμωμένους αγίους”. Το εν λόγω καλαίσθητο Ημερολόγιο τσέπης έχει τυπωμένη στο εμπροσθόφυλλό του μία πολυπρόσωπη ιερή εικόνα, η οποία παρουσιάζει στο κέντρο της την Παναγία ένθρονη και παιδιοκρατούσα κι εκατέρωθεν αυτής τους 18 αγίους απ’ τους 19 που τιμώνται ιδιαιτέρως στην πόλη και την εκκλησιαστική επαρχία της Καστοριάς. Αυτοί οι 19 τιμώμενοι άγιοι είναι: Άγιος Μηνάς, άγιος Ναούμ ο Ισαπόστολος, άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης, άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όσιος Διονύσιος ο εκ Κορησού, όσιος Θεοδόσιος ο εκ Κορησού, άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης, άγιος Νικόδημος της Τισμάνας, όσιος Νικάνωρ ο θαυματουργός, άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω, άγιος Ιάκωβος ο εκ Καστορίας, άγιος Γεράσιμος ο Παλλαδάς, άγιος Μάρκος ο εκ Κλεισούρας, άγιος Νεομάρτυρας Ναούμ, άγιος νεομάρτυρας Γεώργιος ο εξ Αγαρηνών, άγιος οσιομάρτυρας Νικόδημος ο εν Βερατίω μαρτυρήσας, άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, άγιος ιερομάρτυρας Πλάτων Αϊβαζίδης, και αγία Σοφία της Κλεισούρας. Στο οπισθόφυλλό του το ίδιο Ημερολόγιο έχει μία φωτογραφία με αποτυπωμένες τις λειψανοθήκες αρκετών απ’ τους προαναφερόμενους αγίους.
Στις εσωτερικές σελίδες του Ημερολογίου παρουσιάζονται με τη σειρά τα εξής:
1) Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου, ομοθεματικό του Ημερολογίου, κι έκφραση των διάπυρων ευχών του προς τον Θεόν υπέρ όλων των Καστοριανών.
2)   Εισοδικόν, ήτοι θεματικός πρόλογος του Ημερολογίου απ’ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ.
3)     Αγιολογικό κείμενο του κ. Κυριάκου Μωυσίδη, που παρουσιάζει εν συντομία “τον βίο και την πολιτεία” ενός εκάστου απ’ τους εν λόγω 19 αγίους, μαζί με ένα εικονίδιό του.
4)      Οι ανάλογες ημερολογιακές σελίδες με το αντίστοιχο εορτολόγιο, γενικό και τοπικό, και με τα Αναγνώσματα των Κυριακών και μεγάλων εορτών.
5)        Ενημερωτικά κείμενα για τα Ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας.
6)       Η διοικητική δομή της ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.
7)    Οι βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί της περιοχής.
8) Η πνευματική και φιλανθρωπική Διακονία, καθώς και η πολύπλευρη δράση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ και των άλλων άξιων κληρικών της αναφερόμενης Ιεράς Μητρόπολης.
9)      Διάφορες χρήσιμες πληροφορίες.

Το Μήνυμα του Πατριάρχου.
Κλείνοντας τη σύντομη παρουσίαση τού εξεταζόμενου Ημερολογίου της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς σημειώνουμε συμπερασματικά, ότι πρόκειται για ένα καλαίσθητο εκκλησιαστικό εγκόλπιο, που θα ωφελήσει πολύ όλους τους ευσεβείς χριστιανούς, οι οποίοι πρόκειται να το αποκτήσουν, να το μελετούν και να το συμβουλεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προσεχούς σωτήριου έτους 2015.
Γιώργος Τ. Αλεξίου

Η Παναγία πολιούχος της Καστοριάς.
Σχεδιαστική παράσταση Γ.Τ.Α.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Καστοριάς κ.κ Σεραφείμ.

Η 1η σελίδα του Εισοδικού,
του Μητροπολίτου Καστοριάς.


Αγιολογικό βιβλίο.

Ημερολόγια προηγούμενων ετών.

Ο συμβολικός τροχός του ανθρώπινου βίου.
Τοιχογραφία σε ναό της Καστοριάς, έτ. 1727

Συμβολικά ωρολόγια σε μεταβυζαντινό ναό
των Χαλάρων Κορεστείων Καστοριάς.