Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

"Ο οβολός της χήρας" (Μάρκ. Ιβ΄, 41 - 44).

Η πτωχή χήρα ρίχνει τον οβολό της
κι ευλογείται από τον Χριστό.
Εικόνα στο ναό Αγίου Γερμανού Πρεσπών.
Και τότε εκάθισεν ο Ιησούς απέναντι από τα κουτιά των ελεημοσυνών και έβλεπε πως ο λαός έρριπτε χάλκινα νομίσματα εις αυτό. Και πολλοί πλούσιοι έρριπταν πολλά. Ήλθε όμως μία πτωχή χήρα και έριξε δύο λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντην. Και αφού επροσκάλεσε ο Κύριος τους μαθητάς του τους είπε. “σας διαβεβαιώνω, ότι αυτή η πτωχή χήρα έριξε εις το κουτί πολύ περισσότερα από όλους τους άλλους. Διότι όλοι οι άλλοι έρριψαν από το περίσσευμά των, αυτή δε από την πλήρη στέρησίν της. όλα όσα είχεν τα έρριψεν, όλο το βιο της”.
(Βλ. και Λουκ. κα΄, 1 – 4).

Θλιβερή διαπίστωση: Δυστυχώς, σε μερικές περιπτώσεις, ο οβολός της χήρας καταλήγει στο «χοντρό πορτοφόλι» πονηρών, ιδιοτελών και φιλοχρήματων «παντελονάδων» και «μοναστηριαρχών».

Οι καπηλευτές της ευσέβειας. Μάρκ. 1β΄, 38 – 40.
Και τους έλεγε (ο Κύριος τους μαθητάς του) εις την διδασκαλίαν του.·“προσέχετε από τους γραμματείς (: σημερινοί “θεολόγοι” και θεολογούντες), οι οποίοι θέλουν να εμφανίζονται και να περιπατούν με επισήμους και ειδικάς δι’ αυτούς στολάς και επιδιώκουν τους τιμητικούς χαιρετισμούς εις τας αγοράς και τα πρώτα καθίσματα εις τας συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα. Αυτοί είναι, που καταπατούν το δίκαιον και κατατρώγουν τα σπίτια και την περιουσίαν των χηρών και κατόπιν με υποκρισίαν πολλήν και με το πρόσχημα της ευσεβείας κάνουν μακράς προσευχάς, διά να εξαπατούν τους άλλους. Αυτοί θα λάβουν μεγαλυτέραν καταδίκην, από οποιονδήποτε άλλον άρπαγα και κλέπτην”. (Και τούτο, διότι αυτοί εν επιγνώσει αμαρτάνουν, και, το ακόμη χειρότερον, καπηλεύονται την ευσέβειαν).

Η χήρα ρίχνει τον κοδράντην στο κουτί.

Επεξήγηση. «Παντελονάδες» και “Μοναστηριάρχες”: Σκωπτικός χαρακτηρισμός των “λαϊκών” που υποκρίνονται τον ευσεβή και υποτακτικό, και περιφέρονται σε Μητροπόλεις και σε μοναστήρια, αντίστοιχα, και αποκομίζουν διάφορα οφέλη. Ο ευσεβής λαός τούς γνωρίζει καλώς και παρακολουθεί τα καμώματα και “κατορθώματά” τους.


Σημείωση. Η ερμηνευτική απόδοση των ευαγγελικών περικοπών είναι του Ι.Θ. Κολιτσάρα. Όλες οι εικόνες, πλην της πρώτης, ελήφθησαν από το διαδίκτυο.
Ρωμαϊκός κοδράντης της εποχής του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου