Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Λαϊκό ιστόρημα για τον σπηλαιώδη ναό της Αγίας Τριάδος Γέρμα Καστοριάς († Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος).

     
Εικόνα της Αγίας Τριάδος (18ος αιών;)
στον ενοριακό ναό του Γέρμα.
Καταγραφή αφήγησης του ιστοριοδίφη δασκάλου Αγγελή Αγγελή (1911 – 1970).

Μια καλοκαιρινή ημέρα ενός απροσδιόριστου έτους της Τουρκοκρατίας, κάποιος Λοσνιτσιώτης (: Γερμανιώτης) αιγοβοσκός εισήλθε στη μεγάλη και σκοτεινή σπηλιά, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του ψηλού βουνού που υπέρκειται της περιοχής «Κοκόλια» του Γέρμα, για να βρει κάποιο χαμένο ζώο του. Εκεί μέσα ο εν λόγω αιπόλος είδε τοποθετημένη και ακτινοβολούσα μία ιερή εικόνα της Αγίας Τριάδος, των βυζαντινών χρόνων. Αμέσως ειδοποίησε τον τότε ιερέα της Λοσνίτσας (νυν Γέρμα) και τους ευσεβείς κατοίκους της κι έτρεξαν όλοι στην απρόσιτη σπηλιά για να διαπιστώσουν το θαυμαστό γεγονός και να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα. Αυτό συνέβη αρκετές φορές. Όμως, μετά από λίγο καιρό οι Γερμανιώτες, επειδή η ανάβασή τους στην αναφερόμενη σπηλιά της Αγίας Τριάδος ήταν επίπονη και πολύ κοπιαστική, αποφάσισαν να μεταφέρουν την υπόψη ιερή εικόνα σε έτερη σπηλιά που είχε πιο βατό δρόμο, στην ονομαζόμενη “Σπηλιά της Περιστέρας”. Και αυτό έπραξαν. Όμως η εικόνα ξαναγύρισε με θαυματουργικό τρόπο στη σπηλιά εύρεσής της. Αυτό επαναλήφθηκε 2 – 3 φορές και τελικά οι κάτοικοι πίστεψαν, ότι ο Θεός ήθελε να παραμείνει η εικόνα Του στο πρώτο και δυσπρόσιτο σπήλαιο και την άφησαν εκεί, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Πρόκειται για τη “Σπηλιά της Αγίας Τριάδος”, που έχει εντός της τον ομώνυμο σπηλαιώδη ιερό ναό, ο οποίος πανηγυρίζει κατά τη μεγίστη εορτή του Αγίου Πνεύματος και δέχεται τότε την επίσκεψη και προσκύνηση πολλών χριστιανών της γύρω περιοχής.
(Καταγραφή από μνήμης. Γ.Τ.Α.)

Στιχηρό εις την Αγίαν Τριάδαν. Ήχος α΄.
Μονάς Τριάς υπερούσιε,
ο Πατήρ, ο Λόγος, και Πνεύμα το Άγιον,
το τριλαμπέστατον φως και ομοδύναμον,
το κράτος το αμερές, το αδιόριστον γνώσεως πέλαγος,
ταυτότης η συμφυής, το ανερμήνευτον θαύμα και μέγεθος,
σώσον τους πιστώς τολμώντας, αναξίοις χείλεσιν,
ανυμνείν σου το κράτος,
ώ τρισυπόστατε Θεέ του παντός.


Τηλεάποψη του βουνού της Αγίας Τριάδος.
Εντός του ερυθρού κύκλου ο βράχος
όπου ο σπηλαιώδης ναός της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Για το ναό της Αγίας Τριάδος Γέρμα, βλέπε: http://fos-kastoria.blogspot.gr/2015/05/1-2015_21.html

Εικόνα της Αγίας Τριάδος
στον Γέρμα. 18ος αιών.

Η είσοδος  στο σπηλαιώδη ναό
της Αγίας Τριάδος.

Ο αείμνηστος δάσκαλος Αγγελής Αγγελής.

Ο δάσκαλος Γιώργος Αλεξίου
στην είσοδο του σπηλαιώδους ναού
της Αγίας Τριάδος Γέρμα.

Η είσοδος του σπηλαιώδους ναού
απ' το εσωτερικό του.


Η σπηλιά Περιστέρα, όπου είχε μεταφερθεί
η ευρεθείσα θαυματουργός εικόνα
της Αγίας Τριάδος.

Το Άγιο Βήμα του σπηλαιώδους ναού.

Η Αγία Τριάς (Η στέψις της Παρθένου).
Εικόνα σε ναό του Γέρμα.

Έτερη άποψη της σπηλιάς Περιστέρα.
Ημικατεστραμμένη από άφρονα λατόμο.

Το τέμπλο του σπηλαιώδους ναού.
Η Αγία Τράπεζα του ναού. 

Η εφέστια εικόνα
της πατρικής οικίας του Γ.Τ.Α.

Εικόνα της Αγίας Τριάδος
σε ναό του Γέρμα.

Το ευλογημένο χωριό "ο Γέρμας" Καστοριάς.
Άποψη απ' το βουνό της Αγίας Τριάδος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου