Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

Οι κορυφαίοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος (+ 29 Ιουνίου), οι “ζευκτοί βόες του Χριστού”!

Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος.
Εικόνα στον Γέρμα Καστοριάς,
19ος αιών.
    Οι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, οι “ζευκτοί βόες του Χριστού… ούτοι γαρ διαδραμόντες το κλίτος όλον της γης, ώσπερ αρότρω έσπειραν την πίστιν και πάσιν την θεογνωσίαν εδομήσαντο..” (από Ιδιόμελον λιτής της 29 Ιουνίου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.  Πολύ τολμηρή και παραστατική η παρομοίωση των κορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο παρατιθέμενο απόσπασμα τροπαρίου. Παρουσιάζονται ως  ζευγμένοι βόες του Χριστού (!), διότι διέτρεξαν και σαν με το αλέτρι όργωσαν όλη τη γη κι έσπειραν τη χριστιανική πίστη μας.
Ο Χριστός ως γεωργός - σπορέας.Παλαιό ξυλάλετρο

Σπορέας. Τοιχογραφία σε ναό της Καστοριάς,
έτ. 1727.

Ο Χριστός ως λιχνιστής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου