Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Ο δισυπόστατος ναός του Αγίου Χριστοφόρου και του Προφήτη Ησαΐα (+ 9 Μαΐου) στη Λεύκη Καστοριάς.


Το όμορφο χωριό Λεύκη βρισκόταν έως τα τέλη της δεκαετίας του 1940 περί τα 5 χιλιόμετρα πλησίον της πόλης Καστοριάς, σε μία δυσπρόσιτη πλαγιά του όρους Μεγαλέξανδρος (Ψαλίδα). Ο ενοριακός ναός τού εν λόγω χωριού ήταν κτισμένος στο βάθος μιας μικρής χαράδρας και ήταν αφιερωμένος στον άγιο Χριστοφόρο.
Περί το έτος 1950 οι κάτοικοι της Λεύκης εγκατέλειψαν σταδιακά τις παλαιές οικίες τους κι έκτισαν καινούριες σε μία ομαλή τοποθεσία, κοντινή της πρώτης. Στον μεταφερθέντα οικισμό τού χωριού τους οι ευσεβείς Λευκιώτες ανήγειραν τότε έναν νέο ενοριακό ναό, αφιερωμένον στην Αγία Τριάδα. Ο παλαιός ενοριακός ναός του Αγίου Χριστοφόρου εγκαταλείφτηκε και με την πάροδο των ετών μισοερειπώθηκε.
Κατά το έτος 1983 οι κάτοικοι της Λεύκης μετέφεραν και το νεκροταφείο τού χωριού τους σε μιά άλλη τοποθεσία, ευρισκόμενη εκτός του νέου οικισμού. Εκεί έκτισαν τότε έναν μικρό κοιμητηριακό ναό, που τον συναφιέρωσαν στον πρώην πολιούχο τους άγιο Χριστοφόρο και στον συνεορτάζοντά του Προφήτη Ησαΐα (: εορτάζουν την ίδια ημέρα, την 9η Μαΐου). Ο ναός αυτός εμπλουτίστηκε με ωραίες φορητές εικόνες και τοιχογραφίες, δέχεται δε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πολλούς προσκυνητές.
Η  συναφιέρωση ενός ιερού ναού σε δύο αγίους που δεν αποτελούν ομάδα (: δεν υπάρχει μεταξύ τους χρονική ταύτιση), αλλ΄ απλώς και μόνον επειδή συνεορτάζουν, όπως συμβαίνει στην εξεταζόμενη περίπτωση, απαντάται σπανίως στην Ορθόδοξη Εκκλησία και για τούτο είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το ίδιο ενδιαφέρουσες είναι και οι ανάλογες συνεικονίσεις συνεορταζόντων αγίων, όπως η συνεικόνιση του Αποστόλου Τιμοθέου (1ος αιών) και του αγίου Αναστασίου του Πέρση (7ος αιών), (+ 22 Ιανουαρίου), η οποία βρίσκεται στον ενοριακό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Οξυάς Βιτσίου.
Γ.Τ.Α.
Σημείωση. Για τον προσφάτως ανακαινισθέντα παλαιόν ενοριακό ναό του Αγίου Χριστοφόρου Λεύκης, βλέπε: https://fos-kastoria.blogspot.com/2013/11/blog-post.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου