Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Τα σύμβολα του Πάθους του Χριστού στο χωριό Αυγή Καστοριάς {19ος αιών}.

Στο μικρό, αλλά και πανέμορφο χωριό Αυγή, που βρίσκεται πλησίον του Άργους Ορεστικού Καστοριάς, βρίσκεται ένας πολύ ενδιαφέρον μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Δημητρίου. Ο εν λόγω ναός κοσμείται με ένα υπέροχο κι επιχρυσωμένο τέμπλο των αρχών του 19ου αιώνα. Το τέμπλο αυτό φέρει στην κορυφή του ως επίστεψη μία πολύ ενδιαφέρουσα ξυλόγλυπτη σύνθεση, κι έχει αναρτημένες στην όψη του αρκετές αξιόλογες φορητές εικόνες.
Η αναφερόμενη επίστεψη του τέμπλου περιλαμβάνει και παρουσιάζει στους εκκλησιαζόμενους χριστιανούς, καθώς και στους λοιπούς επισκέπτες και προσκυνητές του υπόψη ιερού ναού, έξι από τα σύμβολα του φρικτού πάθους του Κυρίου, τα οποία είναι: 1) ο Σταυρός, 2) η λόγχη, 3) ο σπόγγος όξους, 4) η σκάλα Αποκαθήλωσης 5) η σφύρα της σταύρωσης, και 6) ένα καρφί.
Ο πιστός χριστιανός που εισέρχεται να προσκυνήσει στον αναφερόμενο ναό και βλέπει στην κορυφή τού τέμπλου του τα εν λόγω σύμβολα του φρικτού Πάθους του Κυρίου, διαλογίζεται σχετικώς, συγκινείται ιδιαιτέρως και φέρνει, μεταξύ άλλων, στη σκέψη του και το κάτωθι υψηλόπνοο ομοθεματικό τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος:


Κείμενο Τροπαρίου Εσπέρας Μεγάλης Πέμπτης.
Στουδίτου. Ήχος γ΄.
"Έκαστον μέλος της αγίας σου σαρκός, ατιμίαν δι' ημάς υπέμεινε,
τας ακάνθας η κεφαλή, η όψις τα εμπτύσματα,
αι σιαγόνες τα ραπίσματα,
το στόμα την εν όξει κερασθείσαν χολήν τη γεύσει,
τα ώτα τας δυσεβείς βλασφημίας, ο νώτος την φραγγέλωσιν,
και η χειρ τον κάλαμον,
αι του όλου σώματος εκτάσεις εν τω σταυρώ,
τα άρθρα τους ήλους, και η πλευρά την λόγχην,
ο παθών υπέρ ημών, και παθών ελευθερώσας ημάς,
ο συγκαταβάς ημίν φιλανθρωπία, και ανυψώσας ημάς,
παντοδύναμε Σωτήρ, ελέησον ημάς".
(Από την ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας)

Μετάφραση του Τροπαρίου
Καθένα μέλος απ' το άγιο Σου κορμί υπέμεινε για μας ατιμία:
αγκάθια η κεφαλή, η όψη φτυσίματα,
τα σαγόνια ραπίσματα,·το στόμα ξίδι με χολή,
τ' αυτιά βλαστήμιες ασεβείς,
η πλάτη μαστίγωμα, και καλάμι το χέρι Σου,
χέρια και πόδια τα καρφιά, η πλευρά τη λόγχη
κι όλο το σώμα στο σταυρό τυραννίστηκε,
Συ που υπέφερες για μας,
και με το πάθος σου μας λύτρωσες-από φιλανθρωπία,
που κατέβηκες σε μας και μας ανύψωσες,
Παντοδύναμε Σωτήρα ελέησέ μας.
(Η μετάφραση ελήφθη απ' το Διαδίκτυο).

Γ. Τ. Αλεξίου.

Σημείωση. Για το ναό του Αγίου Δημητρίου Αυγής βλέπε:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου