Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο θρυλικό οχυρό της Φλατσάτας Καστοριάς, έτος 1956.

Οδοδείκτες πλησίον της Φλατσάτας
1). Επίσκεψις εις Φυλάκιον Φλατσάτας (16-12-1956).

Την παρελθούσαν Κυριακήν 16 – 12 - 1956, το Ελληνοαμερικανικόν Ινστιτούτον Καστορίας, υπό την ηγεσίαν της καθηγητρίας δίδος Δήμητρας Ρίζου, επεσκέφθη το Φυλάκιον Φλατσάτας και διένειμεν εις τους Ακρίτας μας διάφορα εκλεκτά δώρα, χαρίζοντας ώρας ψυχαγωγίας. Οι Φρουροί μας εξέφρασαν τας θερμάς των ευχαριστίας.

Εφημ. Νέα Καστοριά,
αριθμ. φύλλ. 27 / 25-12-1956.

2). Το Ελληνοαμερικανικόν Ινστιτούτον Καστοριάς εις την Φλατσάταν (16-12-1956).

Την Κυριακήν 16 – 12 – 1956, μαθηταί και μαθήτριαι του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου Καστορίας, με επικεφαλής την δίδα Δήμητραν Ρίζου, επεσκέφθησαν το φυλάκιον ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ, προσκομίζοντας στους ακρίτες μας φρουρούς διάφορα εκλεκτά δώρα. Παραμείναντες μέχρι τας τελευταίας απογευματινάς ώρας, εχάρισαν, διά του πλουσίου καλλιτεχνικού και μουσικού προγράμματός των, στιγμάς μεγάλης χαράς. Με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια εις την Ελληνικήν και Αμερικανικήν, οι μαθηταί απεχαιρέτησαν τους Ακρίτας ευχόμενοι εις αυτούς Καλά Χριστούγεννα και τον καινούργιο Χρόνο ευτυχισμένον.
Σ.
Εφημ Φωνή της Καστοριάς
Αριθμ. φύλλ. 552 / 25-12-1956.

 
Ο στρατιωτικός ιερός ναός της Αγίας Μαρίνας
στο οχυρό της Φλατσάτας.
  Για το οχυρό της Φλατσάτας βλέπε:
                  1)      http://fos-kastoria.blogspot.gr/2014/07/17.html

                 
0
Πολυβολείο της Φλατσάτας
όπως σώζεται σήμερα.

Γενναίοι στρατιώτες μας του ηρωικού 565 Τ. ΠΖ,
υπερασπιστές της Φλατσάτας,  κατά τα έτη 1948 - 49.
Τέταρτος απ' αριστερά στην επάνω σειρά (ασκεπής)
ο Λοχίας Τριαντάφυλλος Γ.  Αλεξίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου