Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου του Πετρίτη, έτ. 1417, στην Πτελέα Καστοριάς.

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου του Πετρίτη.
Στο χωριό Πτελέα Νεστορίου Καστοριάς βρίσκεται ένας αξιόλογος βυζαντινός ναός, ο Άγιος Νικόλαος ο Πετρίτης, που ανεγέρθηκε το έτος 1417. Ο ναός αυτός είναι κτισμένος στην κορυφή ενός λοφίσκου, προσελκύει δε την προσοχή και το ενδιαφέρον των ευσεβών χριστιανών της περιοχής και το θαυμασμό όλων των αρχαιόφιλων της πατρίδας μας.
Φωτογραφίες του εν λόγω εξοχικού ναού, καθώς και οι φωτοτυπίες δύο σελίδων μελέτης περί αυτού, του Γιώργου Τ. Αλεξίου, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα “Καστοριανή Εστία”, αριθμ φύλλ. 715 / 7 - 10 - 1999, παρουσιάζονται εδώ.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Πετρίτης, άποψή του.

Η 1η σελίδα  του δημοσιεύματος
περί του Αγίου Νικολάου του Πετρίτη.
Η 2η σελίδα του δημοσιεύματος
για το ναό του Αγίου Νικολάου του Πετρίτη.

Τηλεάποψη του Άι-Νικόλα του Πετρίτη.

Η προσκυνηματική εικόνα
του Αγίου Νικολάου του Πετρίτη
(αγιογραφήθηκε περί το έτος 1820).

Το όμορφο χωριό Πτελέα Καστοριάς,
η κάτω συνοικία του.Η πρόσοψη του Αγίου Νικολάου του Πετρίτη.
Επάνω απ' την καμαρωτή κόγχη διακρίνεται
η εκτενής επιγραφή με  τη χρονολογία 1417,
"γραμμένη" με τεμαχισμένα κεράμια.

Ο Γιώργος Αλεξίου, τακτικός επισκέπτης -  προσκυνητής
και θαυμαστής του ναού.

Η εντοιχισμένη επιγραφή
με τη χρονολογία ανέγερσης του ναού.Η καμαρωτή στέγη του Αγίου Νικολάου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου