Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ο επιτάφιος Σταυρός των κεκοιμημένων Χριστιανών αποτελεί σύμβολο νίκης τής Ζωής επί του Θανάτου !

 Χαίρε, Σταυρέ, ανάστασις τεθνεώτων,

χαίρε, παράκλησις των πενθούντων”.

{Χαιρετισμοί ΤιμίουΣταυρού}.

Οι τίμιοι τάφοι όλων των κεκοιμημένων Χριστιανών που βρίσκονται στα σεπτά Κοιμητήρια τής Ορθόδοξης πατρίδας μας έχουν στην κορυφή τους κι ακριβώς επάνω από την κεφαλή τού εκεί θαμμένου ανθρώπου έναν Σταυρόν, που είναι, είτε τοποθετημένος όρθια, είτε χαραγμένος σε μαρμάρινη επιτάφια πλάκα.

Παλαιότερα, όλοι οι επιτάφιοι Σταυροί ήταν ευμεγέθεις, μαρμάρινοι, ξύλινοι, ή σιδερένιοι, και στέκονταν ολόρθοι επάνω στούς τάφους των κοιμητηρίων, ενώ τώρα δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί Σταυροί που είναι “δειλά” χαραγμένοι στην όψη τής επιτάφιας μαρμάρινης πλάκας, έχουν μικρό μέγεθος και είναι δυσδιάκριτοι. Λόγω αυτής της τωρινής αδικαιολόγητης κατάστασης, πολλά από τα σημερινά Κοιμητήριά μας φαίνονται εκ πρώτης όψεως στον επισκέπτη τους ως μη χριστιανικά, ομοιάζουν δηλαδή με νεκροταφεία αθέων ή αλλόθρησκων ανθρώπων. Αυτή η θλιβερή διαπίστωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ένας τάφος που έχει στην κεφαλή του έναν δυσδιάκριτο Σταυρό δεν περιποιεί τιμή στον χριστιανό που είναι θαμμένος σ' αυτόν, αλλά ούτε και στους συγγενείς του, που ένεκα σχετικής άγνοιας τον επέλεξαν.


Έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα μπορούμε βασίμως να καταθέσουμε και να υποστηρίξουμε την άποψη, ότι οι συγγενείς των κεκοιμημένων χριστιανών πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετούν με παρρησία επάνω στους τάφους αυτών ευμεγέθεις κι ευδιάκριτους μαρμάρινους σταυρούς, που θα πιστοποιούν και θα κοινοποιούν όσο υπάρχουν τη χριστιανική πίστη των εκεί ενταφιασμένων και την προσδοκία τους στην Ανάσταση των νεκρών που θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όταν θα έλθει κρατώντας στο χέρι Του το Σταυρό τού μαρτυρίου Του, το κατ΄ εξοχήν σύμβολο της νίκης Του επί του θανάτου.

Γιώργος Τ. Αλεξίου


Σημειώσεις.

1) Οι ιερείς των ενοριών μας πρέπει, κατά την άποψη του γράφοντος Γιώργου Τ. Αλεξίου, να διαφωτίσουν τους ενορίτες τους σχετικώς με την πνευματική σημασία τών μαρμάρινων επιτάφιων Σταυρών και να τους προτρέψουν να ζητούν για τους ίδιους καθώς και για τους αποθανόντες συγγενείς τους ανάλογους τάφους.

2) Σημαντικοί τάφοι δεν είναι αυτοί που έχουν κατασκευαστεί με πολύτιμα μάρμαρα και που φέρουν στην κεφαλή τους επιτάφια πλάκα με χαραγμένον σε μία γωνία της έναν μικροσκοπικόν Σταυρό, αλλά είναι οι απλοί και απέριττοι που έχουν στην κεφαλή τους έναν ευμεγέθη και όρθιον μαρμάρινον Σταυρό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου