Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

Η εντυπωσιακή πολλαπλή κι επαναλαμβανόμενη επίκληση του θεϊκού ονόματος “Ιησούς” σε εκτενή Ύμνο της Εκκλησίας μας.

    

    Τα ιερά Ευαγγέλια μάς πληροφορούν, ότι το πανάγιο κύριο όνομα Ιησούς τού Χριστού το γνωστοποίησε στην Παναγία ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός με τον Αρχάγγελό του Γαβριήλ, κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού της, και ταυτοχρόνως όρισε να ονομαστεί μ' αυτό ο μονάκριβος Υιός της. Η σχετική θεία εντολή προς την Παναγία έχει ως εξής: “...θα γεννήσης υιόν και θα καλέσης το όνομα αυτού Ιησούν...”. {Λουκ. α', 31}

    Το αναφερόμενο όνομα Ιησούς, σύμφωνα με τη διδασκαλία τής Εκκλησίας μας, είναι πανίσχυρο και γι΄αυτό οι άγιοι Πατέρες και οι διδάσκαλοί της ζητούν από εμάς τους Χριστιανούς και μας προτρέπουν να το αναφέρουμε και να το επικαλούμαστε σε κάθε περίσταση, εύκολη και δύσκολη. Ένας εξ αυτών, ο άγιος Ιωάννης της Κλίματος αναφέρει τα εξής σχετικά: «Ἰησοῦ ὀνόματι μάστιζε πολεμίους,·οὐ γάρ ἐστιν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ἰσχυρότερον ὅπλον».

  

     Οι θεόπνευστοι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας, έχοντας υπόψη την εν λόγω πνευματική ισχύ του ονόματος Ιησούς, το κατέγραψαν πολλάκις στα τρόπάρια που συνέθεσαν. Ένας εξ αυτών, ο μοναχός Θεόκτιστος τής μονής Στουδίου Κωνσταντινουπόλεως, το συμπεριέβαλε και το επανέλαβε κατά κόρον και με έμφαση σε έναν ικετήριο Κανόνα του (: εκτενή ύμνο) προς τον Ιησού Χριστό. Ο εν λόγω Κανών αποτελείται από 39 τροπάρια, εντός των οποίων είναι καταχωρημένη 121 φορές {!} η αναφορά κι επίκληση τού ονόματος Ιησούς. Δύο από τα εν λόγω τροπάρια παρουσιάζονται ακολούθως με υπογραμμισμένο το επαναλαμβανόμενο θείο όνομα Ιησούς:

Κανών Ικετήριος εις τον Κύριον Ημών Ιησούν Χριστόν.

(Ποίημα Θεοκτίστου μοναχού, του Στουδίτου).

1) Ωδή α' . ήχος β'.

Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα, Ιησού και γλύκανον, την καρδίαν μου, πολυέλεε δέομαι, Ιησού Σωτήρ μου, ίνα μεγαλύνω σε σωζόμενος.

2) Ωδή θ'. Στιχηρόν. Ήχος πλ.β'.

Ιησού γλυκύτατε, ψυχής εμής θυμηδία, Ιησού η κάθαρσις, του νοός μου, Δέσποτα, πολυέλεε, Ιησού σώσον με, Ιησού Σωτήρ μου, Ιησού μου, παντοδύναμε, μη καταλίπης με, Σώτερ Ιησού με ελέησον, και λύτρωσαι κολάσεως, πάσης Ιησού, και αξίωσον της των σωζομένων μερίδος Ιησού μου τω χορώ, των εκλεκτών σού με σύνταξον, Ιησού φιλάνθρωπε. 

Γ.Τ.Α.

Γ.Τ.Α.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου