Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Η ανταπόδοση απ' τον Χριστό των δώρων που του πρόσφεραν οι τρεις Μάγοι.


Η ευαγγελική ιστορία των τριών Μάγων, των ονομαζόμενων αντιστοίχως Μελχιώρ, Γασπάρ και Βαλτάσαρ, οι οποίοι πρόσφεραν στον Ιησού Χριστό, αμέσως μετά τη γέννησή Του, τρία πολύτιμα και συμβολικά δώρα, τον χρυσό, τον λίβανο και τη σμύρνα, είναι καλώς γνωστή σε όλον τον χριστιανικό κόσμο. Η ιστορία αυτή, όπως ήταν και είναι φυσικό, συγκίνησε και συγκινεί πολύ όλους τους χριστιανούς και ιδιαίτερα τους θεόπνευστους υμνογράφους της Εκκλησίας μας.
Ένας εκ των λόγω υμνογράφων, ο Ρωμανός ο μελωδός συνέθεσε αρκετούς εκτενείς ύμνους (Κοντάκια) που αναφέρονται στη Θεία Γέννηση. Σε κάποιο εμπνευσμένο τροπάριο των υπόψη ύμνων αναφέρει εμφαντικά, ότι Τα δώρα των τριών Μάγων συγκίνησαν και χαροποίησαν ιδιαίτερα την Παναγία μας όταν τα παρέλαβε για λογαριασμό του νεογέννητου Υιού της και γι' αυτό ζήτησε αμέσως απ' Αυτόν (τον Υιό και Θεό της), να τ' ανταποδώσει στους Μάγους και δι' αυτών σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ειδικότερα, η Θεοτόκος δεήθηκε στον Ιησού Χριστό:
  1. υπέρ του κλίματος της γης (“υπέρ αέρων παρακαλώ σε”).
  2. υπέρ των καρπών της γης.
  3. υπέρ της σωτηρίας όλων των ανθρώπων (“και των οικούντων εν αυτή διαλλάγηθι πάσι”).
Συγκεκριμένα, ο Ρωμανός ο Μελωδός αναφέρει ποιητικώς τα εξής στο προαναφερόμενο Τροπάριο:
Τροπάριον. Ήχος γ΄.
Νέα νυν και φαιδρά βλέπουσα η αμώμητος (Παναγία) Μάγοις δώρα χερσίν φέροντας, και προσπίπτοντας,
αστέρα δηλούντα, ποιμένας υμνούντας,
τον πάντων τούτων κτίστην και Κύριον ικέτευε, λέγουσα,
Τριάδα δώρων τέκνον δεξάμενος, τρεις αιτήσεις δος τη γεννησάση σε,
υπέρ αέρων παρακαλώ σε, και υπέρ των καρπών της γης,
και των οικούντων εν αυτή διαλλάγηθι πάσι,
δι' εμού ότι ετέχθης παιδίον νέον ο προ αιώννων Θεός.
Νοηματική απόδοση του Τροπαρίου.
Η αμόλυντη, Παναγία βλέποντας τα ωραία και πολύτιμα δώρα που πρόσφεραν οι Μάγοι στο Χριστό, και (βλέποντας) τον αστέρα να δηλώνει τη γέννησή Του και τους ποιμένες να Τον υμνούν παρακάλεσε τον δημιουργό και κύριο όλων αυτών λέγοντας τα εξής:
Τρία δώρα, ακριβό μου τέκνο έλαβες, και τρεις δεήσεις μου πρέπει να αποδεχθείς (τις εξής:),
Υπέρ του κλίματος της γης,
υπέρ των καρπών της γης,
και υπέρ της σωτηρίας όλων των κατοίκων της γης,
καθόσον, από εμένα γεννήθηκες ως μικρό παιδάκι, Εσύ που είσαι ο Θεός, ο οποίος υπήρχες πριν απ' τους αιώνες.
Στον τελευταίο απ' τους στίχους του προπαρατιθέμενου τροπαρίου δηλώνεται εμμέσως και υπονοείται καθαρά, ότι ο Χριστός ικανοποίησε τα προαναφερόμενα τρία αιτήματα τής Παναγίας,(καθ)ότι:δι' αυτής ετέχθη (ως) παιδίον νέον ο προ αιώνων Θεός”.

( Από το “Κοντάκιον της Χριστού γεννήσεως, Ήχος γ΄, φέρον ακτροστιχίδα του ταπεινού Ρωμανού ύμνος”).
Γιώργος Τ. Αλεξίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου