Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Η επιτυχία συνεχίζεται! 200.000 οι αναγνώστες του Ιστολογίου (blog) “Φως της Καστοριάς” έως την 11η Νοεμβρίου 2017.

Το εκφραστικό σήμα του Ιστολογίου
"Φως της Καστοριάς"
Το παρόν Ιστολόγιο (blog) που φέρει την ονομασία “Φως της Καστοριάς” (Δ/νση: http://fos-kastoria.blogspot.gr/) και που έχει ως χαρακτηριστικό του σήμα τον Δικέφαλο και σταφυλοφόρο αετό, είναι μία ηλεκτρονική πολιτιστική επιθεώρηση, που δημιουργήθηκε και “ανέβηκε” στο Διαδίκτυο από τον Καστοριανό δάσκαλο Γιώργο Τ. Αλεξίου, την 1η Αυγούστου 2011. Από την ημερομηνία αυτή κι έως την 11η Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκαν στον πίνακα καταχωρήσεων του εν λόγω Ιστολογίου 439 σύντομα κείμενα θρησκευτικού, εθνικού, λαογραφικού, φυσιολατρικού και λοιπού ποικίλου περιεχομένου, μαζί με τις συνοδευτικές τους εικόνες και φωτογραφίες. Τα κείμενα αυτά τα ανέγνωσαν έως την 11η Νοεμβρίου 2017 διακόσιες  χιλιάδες (200.000) “επισκέπτες” του εξεταζόμενου Ιστολογίου, καθώς και μεγάλος αριθμός άλλων ατόμων που τα είδαν αναδημοσιευμένα σε έτερα Ιστολόγια.
Κλείνοντας την αναφορά στο σημαντικό αριθμό των 200.000 επισκεπτών του υπόψη Ιστολογίου σημειώνουμε, ότι αυτό διαδέχτηκε επιτυχώς την ομώνυμη και ομόσημή του ηλεκτρονική τηλεφημερίδα, η οποία “έτρεξε” στο διαδίκτυο από τον Μάιο του έτους 2009 έως και τον Ιούλιο του 2011. Σημειώνουμε επίσης, ότι ο επιλεγμένος Δικέφαλος και βοτρυοφόρος αετός του σήματος αυτών αποτελεί αντιγραφή και σχεδιαστική απόδοση των ξυλόγλυπτων αετών που διακοσμούν το επιχρυσωμένο τέμπλο (17ος-18ος αιών) του βυζαντινού ναού Αγίου Νικολάου της Αρχόντισσας Θεολογίνας, Καστοριάς. Η επιλογή αυτή έγινε διότι, ο μεν Δικέφαλος αετός εκφράζει παραστατικά τη βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά της Καστοριάς, οι δε βότρυές του (: τσαμπιά σταφυλής) αποδίδουν συμβολικά τον οίνον της Θείας Ευχαριστίας και γενικότερα τη χριστιανική πίστη των ευσεβών κατοίκων της, δηλαδή σηματοδοτούν τα σημαντικά θέματα που πραγματεύεται κυρίως στα αναρτημένα κείμενά του και το Ιστολόγιο “Φως της Καστοριάς”.

Φώτισον θεαρχικόν φως
(Ύμνος τω Θεώ Μητροφάνους Σμύρνης. 9ος αιών μ. Χ.)

 Φώτισον θεαρχικόν φως
τους υμνούντας το τρισήλιον φως τοις προσώποις
ενιαίον αύθις τε τη ουσία,
και προς τας σας, φωτοδότιδας ακτίνας επιβλέπειν αεί,
δι ών χορτασθήσομαι την δόξαν σου,
την γλυκείαν και φωτουργόν και πανόλβιον
και υπερυψώ σε πιστώς εις τους αιώνας.

Γιώργος Τ. Αλεξίου

Ο δικέφαλος και βοτρυοφόρος αετός
σε τέμπλο ναού της Καστοριάς.Ο Γιώργος Τ. Αλεξίου, συντάκτης του Ιστολογίου,
στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στην Αθήνα.
Το ομοιότιτλο Ιστολόγιο "Φως Φαναρίου",
http://fanarion.blogspot.gr/,

Του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Το σήμα των εκδόσεων βιβλίων
του Γιώργου Τ. Αλεξίου
Ο Γιώργος Τ. Αλεξίου, εισηγητής
θέματος σε σεμινάριο δασκάλων.


Ο Γιώργος Αλεξίου δίπλα στην προτομή
του Παύλου Μελά, στο χωριό Μελάς Καστοριάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου