Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Η Ανάληψις του Χριστού, το θαυμαστό γεγονός και το πολυσήμαντο νόημά του.

Παρουσίαση Γιώργου Τ. Αλεξίου

Η Ανάληψις του Χριστού.
Η εικόνα ελήφθη
απ' τον "Ορθόδοξο Συναξαριστή"
Ο Ιησούς Χριστός, ως γνωστόν, αμέσως μετά την ένδοξη Ανάστασή του παρέμεινε 40 ημέρες εδώ στη γη. Κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα συναναστράφηκε με τους μαθητές του, τούς προετοίμασε για την υψηλή αποστολή τους, ανέβηκε μαζί τους στο όρος των Ελαιών και απ’ εκεί αναλήφθηκε στους Ουρανούς (Λουκά κβ΄, 36-53). Αυτό το καταπληκτικό γεγονός της Αναλήψεως τού Χριστού, καθώς και το πολλαπλό νόημά του, παρουσιάζονται άριστα στο ακόλουθο τροπάριο της αντίστοιχης εορτής.
Κάθισμα Ήχος πλ. δ΄. Την Σοφίαν και Λόγον.
Επιβάς εν νεφέλαις των ουρανών, καταλείψας ειρήνην τοις επί γης, ανήλθες και εκάθισας, του Πατρός δεξιόθεν, ως ομοούσιος τούτω υπάρχων και Πνεύματι, εν σαρκί γάρ ώφθης, αλλ' άτρεπτος έμεινας, όθεν αναμένεις, συντελείας το πέρας, του κρίναι ερχόμενος, επί γης κόσμον άπαντα, Δικαιοκρίτα Κύριε, φείσαι των ψυχών ημών, των πταισμάτων άφεσιν δωρούμενος, ως Θεός ελεήμων τοις δούλοις σου.
Παράφραση του τροπαρίου στη νεοελληνική γλώσσα.
Κύριε, αφού ανέβηκες επάνω στις νεφέλες του ουρανού και αφού προηγουμένως με την ιλαστήρια θυσία σου ειρηνοποίησες τον κόσμο, ανήλθες και κάθισες στα δεξιά του Θεού Πατρός, καθόσον είσαι ομοούσιος με Αυτόν και με το Άγιο Πνεύμα. Διότι, παρ’ όλο που έγινες πραγματικός άνθρωπος, εν τούτοις κατά τη θεία φύση σου παρέμεινες αναλλοίωτος και άτρεπτος. Και τώρα ευρισκόμενος στους ουρανούς περιμένεις τη συντέλεια των αιώνων για να έλθεις για δεύτερη φορά στη γη και να κρίνεις ολόκληρο τον κόσμο. Δικαιοκρίτη Κύριε, λυπήσου τις ψυχές μας και, ως ελεήμονας θεός που είσαι, χάρισε στους πιστούς δούλους σου την άφεση των πολλών αμαρτημάτων.
Η ιερά μονή Αγίου Νικολάου Κορομηλιάς Καστοριάς,
που είναι συναφιερωμένη και  στην Ανάληψη του Κυρίου. 
Η σημασία της Ανάληψης του Χριστού για τους πιστούς χριστιανούς.
Αρκετά κείμενα αγίων Πατέρων τής εκκλησίας μας και θεόπνευστων συγγραφέων της, καθώς και τροπάρια ιερών υμνογράφων της, διδάσκουν και κηρύττουν στους χριστιανούς, ότι η ανάβαση τού Ιησού Χριστού στο όρος των Ελαιών και η επακόλουθη Ανάληψή του προτυπώνει, παραδειγματίζει και υποδεικνύει σ’ αυτούς (τους χριστιανούς) την πνευματική ανάβαση τους στο νοητό όρος των αρετών και την είσοδό τους στον Παράδεισο. Ένα απ’ τα εν λόγω τροπάρια είναι και το παρακάτω παρατιθέμενο.
Υπακοή (: τροπάριο) της Αναλήψεως.
Πώς αναβήσομαι, εις το όρος των αρετών;
πώς εισελεύσομαι εις τον τόπον των αγαθών
της αμαρτίας αντιπραττούσης,
της μετανοίας μη συντρεχούσης;
Αλλ’ ότι οδός υπάρχεις δικαιοσύνης αυτός,
γενού μοι προς σωτηρίαν,
Χριστέ ο Θεός και σώσον με.
Παράφραση της Υπακοής στη νεοελληνική γλώσσα.
Πώς να ανεβώ στο όρος των αρετών;
πώς να εισέλθω στον τόπο των αγαθών (: στον παράδεισο);
ενώ η αμαρτία με αντιμάχεται
και η μετάνοια δεν με βοηθάει; (επειδή είναι επιφανειακή;)
Αλλά καθότι εσύ Χριστέ ο Θεός είσαι η οδός της δικαιοσύνης
Θέλω να με καταστήσεις άξιον της σωτηρίας
και να με σώσεις.
Η εικόνα της Ανάληψης του Κυρίου
στο μοναστήρι της Κορομηλιάς.


Η τοιχογραφία της Ανάληψης του Κυρίου (17ος αιών;)
στο ναό του Αγίου Αθανασίου Γέρμα Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου