Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Το βιβλίο «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», της Έλενας Φ. Ζυγούρη.

Το βιβλίο της κ. Έλενας Ζυγούρη.
Η γνωστή και άριστη εκπαιδευτικός της Καστοριάς κ. Έλενα Ζυγούρη, η οποία απ’ το έτος 2010 υπηρετεί ως Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, συνέγραψε κι εξέδωσε κατά το 2005 ένα αξιόλογο βιβλίο 250 σελίδων, που φέρει τον τίτλο «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Το εν λόγω βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως στους δασκάλους και καθηγητές που εφαρμόζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία τους, και δευτερευόντως στους λοιπούς πολίτες που έχουν οικολογικά ενδιαφέροντα και περιβαλλοντικές ευαισθησίες.
Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικώς, α) ένα αποσπασματικό κείμενο της κ. Έλενας Ζυγούρη απ’ την Εισαγωγή του εξεταζόμενου βιβλίου, και β) η έγκυρη γνώμη περί αυτού της κ. Ευαγγελίας Μαυρικάκη, καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Α) Εισαγωγικό κείμενο της συγγραφέως κ. Έλενας Ζυγούρη.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι συστατικό στοιχείο των προσπαθειών που γίνονται κατά τις τελευταίες δεκαετίες από πολλά εθνικά κράτη για την αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνική πραγματικότητα, ώστε αυτή να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό, η επαρκής προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και θεμάτων και η γνώση των κατάλληλων περιβαλλοντικών πρακτικών είναι αποφασιστικής σημασίας για την ποιοτική προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ενεργητική παρουσία της Π.Ε. στο κοινωνικό γίγνεσθαι, προϋποθέτει τη θεμελίωση πολιτικών και στρατηγικών, οι οποίες να προάγουν την έρευνα για τη βελτίωση και προώθηση των εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
Η  Δ/ντρια Εκπ/σης
 κ. Έλενα Ζυγούρη
.
Το σχολείο, αποτελεί εξ ορισμού το διαμεσολαβητικό μηχανισμό ανάμεσα στους μαθητές και την κοινωνία, με αποστολή να τους εφοδιάσει με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και αξίες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ενσωματωθούν σ’ αυτήν και να την προάγουν. Συνεπώς, το σχολείο πρέπει να υιοθετεί τις σύγχρονες, «προοδευτικές» γνώσεις και απόψεις για τα πράγματα. Μια τέτοια ιδέα «αιχμής» είναι και η ιδέα της προστασίας του περιβάλλοντος, την οποία επιβάλλεται να καλλιεργήσουν οι μαθητές ενσυνείδητα, διότι μέσω αυτής θα μπορέσουν να διαμορφώσουν ένα νέο ήθος, που θα αναγνωρίζει τη φύση ως αξία και δεν θα περιορίζεται απλώς στα οφέλη της προς τον άνθρωπο. Ένα ήθος το οποίο ίσως μπορέσει να μετασχηματίσει τη συμπεριφορά ολόκληρων κοινωνιών απέναντι στη βιόσφαιρα. Η εκπαίδευση είναι ουσιαστικός θεσμός, ο οποίος δύναται να διαμεσολαβήσει στην κοινωνία την ανάγκη για τις απαιτούμενες αλλαγές, προκειμένου να αναγνωριστούν οι διαφορετικές όψεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη για εθελοντική δράση.
Β) Κείμενο της καθηγήτριας κ. Ευαγγελίας Μαυρικάκη.
Το παρουσιαζόμενο βιβλίο περιέχει συγκεντρωμένες χρήσιμες πληροφορίες για τα είδη και τις μεθόδους αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ειδικότερα. Βασίζεται κατ’ αρχήν σε μια πλήρη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέματος ευρύτατη και σε βάθος εκ μέρους της συγγραφέως και καλύπτει ακόμη και τις πιο σύγχρονες εργασίες που έχουν γίνει στον τομέα της αξιολόγησης. Περιέχει όμως και ερευνητικά πορίσματα από την εφαρμογή ενός μοντέλου αξιολόγησης σε συγκεκριμένα σχολικά προγράμματα Π. Ε. Στις σελίδες του μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για τη διαμορφωτική και την τελική αξιολόγηση, για τις μεθόδους και τους τρόπους αξιολόγησης που μπορεί κανείς να εφαρμόσει ανάλογα με τις εκάστοτε στρατηγικές διδασκαλίας που ακολουθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τον πολύπαθο τομέα της αξιολόγησης. Η χρήση πινάκων, σχεδιαγραμμάτων και παραδειγμάτων βοηθά τον αναγνώστη και διευκολύνει την κατανόηση δυσνόητων όρων. Συνεπώς, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα τόσο για εκείνους που ασχολούνται με την Π. Ε. (τυπική και μη τυπική) όσο και για όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να εφαρμόσουν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης.

Η κ. Ζυγούρη στο Γραφείο της.


Η κ. Ζυγούρη σε κοπή Βασιλόπιτας
των εκπ/κών της Καστοριάς.


Η κ. Ε.  Ζυγούρη σε συνεστίαση
Στελεχών Εκπαίδευσης. Εκατέρωθέν της
ο κ.  Γ. Αλεξίου και η κ. Ε. Βάρνη-Χατζή.


Η κ. Ζυγούρη πρόσχαρη, ως συνήθως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου