Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

Αποξηραμένη κοίτη παμπάλαιου ποταμού σε κορυφή του βουνού Ψαλίδα Καστοριάς.

Η νότια όχθη της αποξηραμένης κοίτης του ποταμού.
Το σημείο επαφής της με τον ερυθρό αργιλοπηλό.
Το ασβεστολιθικό βουνό Ψαλίδα βρίσκεται στη δυτική μεριά της πόλης και της λίμνης της Καστοριάς, ακριβώς επάνω από το συνοικισμό Νταηλάκη, έχει δε ύψος 1.100 μ.. Στις δυτικές πλαγιές του εν λόγω βουνού υπάρχει ένας ασφαλτοστρωμένος δρόμος, που άρχεται από το στρατόπεδο «Υπολοχαγού Νικολάου Παπαθανασίου» και περατώνεται στον παλιό «σκουπιδότοπο» της περιοχής. Το διανοιγμένο άνω πρανές του αναφερόμενου δρόμου, αυτό του εκχώματός του, αποτελείται σε όλο σχεδόν το μήκος του από κόκκινο αργιλοπηλό (κοκκινόχωμα). Μόνο προς το τέλος του δρόμου το κόκκινο αργιροπρανές διακόπτεται απότομα και παρεμβάλλεται μία ζώνη πρανούς πλάτους 80 μ., που απαρτίζεται από σταχτόχρωμο κροκαλοπαγές πέτρωμα. Το πέτρωμα αυτό μοιάζει με έναν παγωμένο χείμαρρο, που κατεβαίνει από μία κορυφή του βουνού Ψαλίδα, κατευθύνεται δυτικά και καταλήγει σε μια βαθιά χαράδρα.
Το σημείο επαφής της κοίτης με τον αργιλοπηλό.
Το προαναφερόμενο παρέμβλητο πέτρωμα του πρανούς, που αποτελείται από κροκάλες ποταμού συνδεδεμένες μεταξύ τους, είναι ολοφάνερα και αναμφίβολα η αποξηραμένη κοίτη ενός ποταμού παμπάλαιας γεωλογικής ηλικίας, που έχει πλάτος 80 μέτρα και απροσδιόριστο μέχρι τώρα μήκος και βάθος. Το ποτάμι αυτό έρρεε στη συγκεκριμένη περιοχή της Καστοριάς πριν την ανύψωσή της και την ορογένεση της Ψαλίδας.
Η ευκρινής παρουσία της εξεταζόμενης αποξηραμένης κοίτης ενός παμπάλαιου ποταμού επάνω στο βουνό Ψαλίδα είναι ένας παράξενος γεωλογικός σχηματισμός, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο εύλογα προκαλεί την προσοχή και το ενδιαφέρον των φυσιολατρών τής Καστοριάς, όσων βεβαίως το γνωρίζουν.

Γιώργος Τ. Αλεξίου
Το κροκαλοπαγές πρανές - η αποξηραμένη κοίτη
του ποταμού στην Ψαλίδα.
Το βόρειο άκρο της αποξηραμένης κοίτης.

Η βόρεια πλευρά της κοίτης του αποξηραμένου ποταμού.


Το πέτρωμα της κοίτης του αποξηραμένου ποταμού.

Το κροκαλοπαγές πρανές.

Κροκάλες του αποξηραμένου ποταμού
στην άκρη του δρόμου.

Το κόκκινο αργιλοπρανές
που περιβάλλει την αποξηραμένη κοίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου