Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Τα «Εισόδια της Θεοτόκου», 21 Νοεμβρίου. Ναός και εικόνες των «Εισοδίων» στην Καστοριά.

Τα Εισόδια της Θεοτόκου. Τοιχογραφία
στο ναό της Παναγίας Μουζεβίκη. 17ος αιών.
Η Εκκλησία μας εορτάζει κατά την 21η Νοεμβρίου τα «Εισόδια της Θεοτόκου» στο ναό του Σολομώντα.
Σύμφωνα με την Ιερή Παράδοση, η Παναγία, όταν ήταν τριών ετών, παραδόθηκε κι αφιερώθηκε απ’ τους γέροντες γονείς της στο ναό του Σολομώντα. Εκεί παρέμεινε έως το 15ο έτος της ηλικίας της. Τότε, οι ιερείς του ναού, επειδή οι γονείς της είχαν ήδη αποθάνει, αποφάσισαν και τη μνήστευσαν με τον Ιωσήφ («Κατά την παράδοσιν της Εκκλησίας, η Θεοτόκος προσηνέχθη τω ναώ τριετίζουσα, ένθα τω Θεώ αφιερωθείσα διέτριψεν ένδεκα ή δώδεκα ολόκληρα έτη, μέχρι του 14 ή 15 της ηλικίας αυτής, και τότε, ως κόρη τελεία, εκ κοινής των ιερέων βουλής, των γονέων αυτής ήδη προ τριών ετών τεθνηκότων, εμνηστεύθη τω Ιωσήφ». Ωρολόγιον το Μέγα).
Ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου,
Καστοριάς. 
Αρχές 17ου αιώνα.
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιμούμε ιδιαίτερα την εν λόγω θεομητορική εορτή. Επ’ ονόματι αυτής έχουμε ανεγείρει αρκετούς ιερούς ναούς κι έχουμε φιλοτεχνήσει πολυάριθμες φορητές εικόνες και τοιχογραφίες με το θέμα της.
Στην  πόλη της Καστοριάς υπάρχουν δύο μεταβυζαντινοί ναοί αφιερωμένοι στα "Εισόδια της Θεοτόκου". Ο ένας εξ αυτών, ο εδώ θεματικός, βρίσκεται στην παραδοσιακή συνοικία Απόζαρι, παραπλεύρως του αρχοντικού Τσιατσαπά. Ο εν λόγω ναός οικοδομήθηκε κι αγιογραφήθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Στο παρελθόν, υπήρξε Καθολικό αστικού μοναστηριού και Μετόχι της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, της οποίας (ιεράς μονής) η παράσταση, ένεκα τούτου, ιστορήθηκε σε τοιχογραφία του.
Τα Εισόδια της Θεοτόκου.
Ναός Αγίου Νικολάου Θωμάνου, έτ. 1639.

Στην Καστοριά υπάρχουν επίσης και αρκετές ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες των «Εισοδίων της Θεοτόκου». Δύο απ’ αυτές τις τοιχογραφίες, που σώζονται αντιστοίχως, στο ναό του Αγίου Νικολάου του άρχοντα Θωμάνου (έτ. 1639) και στο ναό της Παναγίας "Μουζεβίκη" και του Αγίου Μηνά (μέσα 17ου αι.), παρουσιάζονται φωτογραφικά εδώ.
Παράσταση της μονής όρους Σινά
στο ναό των Εισοδίων Θεοτόκου, Καστοριάς.
Τα Εισόδια της Θεοτόκου.
Εικόνα της Δυτικής Εκκλησίας.


Τοιχογραφία Εισοδίων Θεοτόκου, έτ. 1662,
στο Σισάνι Κοζάνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου