Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Η πνευματική ανταμοιβή των Χριστιανών που συμμετέχουν στη θρησκευτική πανήγυρη των Αγίων Πάντων. (+ 30 Ιουνίου).

 

    Η Ορθόδοξη Εκκλησία κοινοποιεί και γνωστοποιεί με πολλούς τρόπους και μέσα στα πιστά μέλη της και σε όλον τον κόσμο  τις αλήθειες τής χριστιανικής πίστης . Στους τρόπους αυτούς και τα μέσα πρωτεύουσα θέση κατέχουν, η ανάγνωση και νοηματική ανάλυση των κειμένων τής Αγίας Γραφής, τα συγγράμματα των αγίων Πατέρων και των Διδασκάλων της, το ιερό κήρυγμα των κληρικών, των θεολόγων και των ιεροκηρύκων, η θεόπνευστη αγιογραφία, και οι εμπνευσμένοι ύμνοι και τα τρόπάριά της.

    Ένα απ' τα εν λόγω εμπνευσμένα τροπάρια είναι και το Ιδιόμελο που παρουσιάζεται ακολούθως σε αρχαίο κείμενο και σε νοηματική απόδοσή του απ' τον Γ.Α, το οποίο ψάλλεται στους ναούς μας κατά τη μεγάλη εορτή τής Κυριακής των Αγίων Πάντων (+ 30 Ιουνίου). Το τροπάριο αυτό αναφέρει και τονίζει τα οφέλη που αποκομίζουν οι Χριστιανοί όταν συμμετέχουν στην ιερή πανήγυρη τής αναφερόμενης Κυριακής, καθότι προτίθεται σ' αυτούς πνευματική τράπεζα, που έχει ως εδέσματά της τις αρετές των εορταζόντων αγίων !

Ιδιόμελο των Αγίων Πάντων.

Δόξα... Ήχος πλ. Α'.

    Τη νυν πανηγύρει, συνδράμωμεν οι πιστοί· προτίθεται γαρ ημίν πνευματική τράπεζα, και κρατήρ μυστικός, εξ ηδέων εδεσμάτων ευφροσύνης πλήρης, αι των Μαρτύρων αρεταί· ούτοι γαρ οι καρτερόψυχοι, εκ των περάτων της γης, των του σώματος άκρων, ετεροπόνους αικισμούς, τω Θεώ προσήνεγκαν, θυσίαν λογικήν, πάσαν ακμήν ηλικίας, οι μεν τας κεφαλάς αποτεμνόμενοι, έτεροι δε χειρών διαιρέσεις, και πάσης αρμονίας άμα, πάντες οι Άγιοι των του Χριστού παθημάτων κοινωνοί γεγόνασιν. Αλλ' ω στεφάνους αυτοίς αμοιβάς βασάνων δεδωκώς, Κύριε, κατ' ίχνος τούτων πολιτεύεσθαι αξίωσον ημάς, ως φιλάνθρωπος.

Νοηματική απόδοση του Ιδιόμελου Τροπαρίου.

    Στη σημερινή ιερά πανήγυρη των Αγίων Πάντων πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι οι πιστοί, διότι κατ' αυτή παρατίθεται από την Εκκλησία μας στους πιστούς πνευματικό τραπέζι και νοητή οινοχόη γεμάτη με γλυκά κι ευχάριστα εδέσματα, που τ' αποτελούν οι αρετές των εορταζόντων αγίων. Απ' αυτούς τους αγίους, οι μεν καρτερόψυχοι μάρτυρες κάθε ηλικίας προσκόμισαν με κόπους και βασάνους από τα πέρατα της γης ως λογική θυσία στον Θεό, άλλοι μεν τον αποκεφαλισμό τους, άλλοι τον ακρωτηριασμό των χεριών και άλλων μελών τού σώματός τους, όλοι δε οι άγιοι έγιναν κοινωνοί των παθημάτων τού Χριστού. Αλλά εσύ Κύριε, που τους πρόσφερες ως ανταμοιβή για τα παθήματά τους στεφάνους ουράνιας δόξης και τιμής, αξίωσε κι εμάς να ακολουθήσουμε στη ζωή μας τα βήματά τους.

Γ. Τ. Α.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου